Syndrom demielinizacyjny w toczniu

Wiele nerwów ciała pokrytych jest bardzo cienką tkanką, zwaną osłonką mielinową. Celem tej osłonki jest zwiększenie prędkości przechodzenia impulsów elektrycznych w górę i w dół. Jeśli nastąpi utrata otoczki mielinowej, to taki stan nazywany jest demielinacją. Stwardnienie rozsiane (MS) jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą, która powoduje demielinizację nerwów ośrodkowego układu nerwowego. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną. […]

Choroby naczyń mózgowych w toczniu

Termin „choroby naczyń mózgowych” odnosi się do wszystkich problemów związanych z naczyniami krwionośnymi w mózgu („mózgowe”, czyli odnoszące się do mózgu, i naczyniowe, czyli odnoszące się do naczyń krwionośnych). Dzieje się tak u ponad osiemnastu procent osób z toczniem. Podstawowym skutkiem choroby naczyń mózgowych jest schorzenie, które nazywa się udarem naczyniowym mózgu (lub w skrócie […]

Układ nerwowy i toczeń

Układ nerwowy – jest jednym z najbardziej złożonych układów w ciele człowieka. Jest on odpowiedzialny za to, jak myślimy, kochamy i nienawidzimy. Układ nerwowy wpływa na nasze cechy osobowości, naszą zdolność do poruszania się i nasze mięśnie. Układ nerwowy reguluje nasze zmysły: czucia, węchu, smaku, słuchu i wzroku. Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu […]

Choroby nerek i toczeń

Istnieje kilka różnych warunków, w których toczeń może wpłynąć (w różnym stopniu nasilenia) na kłębuszki nerkowe. Zmienne te określają, jak ciężka jest choroba i jak należy ją leczyć. Biopsja nerki (omówiona poniżej) jest jedynym sposobem, aby wiedzieć dokładnie, co się dzieje i jakie działania lecznicze należy przedsięwziąć. Biopsja nerki może pokazać obecność toczniowego zapalenia nerek. […]

Nerki i toczeń

Toczniowe zapalenie nerek występuje u znaczącej liczby osób z toczniem, pojawiając się aż w czterdziestu do pięćdziesięciu procent przypadków w pewnym momencie życia pacjenta. Warunkami medycznymi zdiagnozowania tego jest zarówno obecność tocznia, jak i toczniowego kłębuszkowego zapalenia nerek. Takie statystyki są głównym powodem, dla którego lekarze zalecają pacjentom wykonywanie co kilka miesięcy regularnych badań krwi […]

Układ moczowy i toczeń

W trosce o dobry stan zdrowia układu moczowego, priorytetem jest zwłaszcza opieka nad nerkami. Dlatego też jest to głównym powodem, dla którego reumatolodzy zalecają swoim pacjentom regularne wykonywanie badań krwi i moczu, nawet jeśli pacjenci czują się perfekcyjnie. Około czterdzieści do pięćdziesięciu procent osób, które chorują na toczeń, będzie miało zapalenie nerek (zwane także ostrym […]

Fenomen Raynauda w toczniu

Zjawisko Raynauda – jest najbardziej powszechnym problemem, który występuje w układzie sercowo-naczyniowym. U osób, które mają toczeń, pojawia się on w około jednej trzeciej przypadków. Powstanie RP powoduje, że palce i / lub palce rąk i nóg stają się blade i / lub ciemnofioletowe wraz z ekspozycją na zimno. Czasem może się też pojawić zabarwienie […]

Zapalenie naczyń

Określenie „naczyniak” jest terminem medycznym, oznaczającym wystąpienie u pacjenta „zapalenia naczyń”. Gdy choroba ta pojawi się w jakimś naczyniu krwionośnym, powoduje zmniejszenie przepływu krwi przez to naczynie i wyciekanie płynu z naczynia krwionośnego. Zmniejszony przepływ krwi może prowadzić do niedotlenienia tkanek, które są zasilane przez to naczynie krwionośne: do tkanki zostaje doprowadzona niewystarczająca ilość tlenu […]

Nieprawidłowości z przewodzeniem nerwowym w toczniu

Układ nerwowy, który leży w obrębie mięśnia sercowego, misternie organizuje sposób, zgodnie z którym serce bije prawidłowo oraz pompuje krew do płuc i całego ciała. Terminem medyczny dla opisania tego złożonego systemu jest „systemu przewodnictwa elektrycznego serca”, a określeniem ewentualnych problemów w obrębie tego układu jest „zaburzenia przewodzenia”. Jeśli aktywność elektryczna w obrębie mięśnia sercowego […]

Zastawkowa choroba serca w toczniu

W sercu istnieją cztery zawory (zastawki), które działają jak jednokierunkowe zawory pomiędzy różnymi sekcjami serca i tętnicami, które odprowadzają krew z serca. Są to: zastawka trójdzielna (znajdująca się pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą serca), zastawka płucna (znajdująca się pomiędzy prawą komorą serca a tętnicą płucną), zastawka dwudzielna (znajdująca się pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą […]