25-hydroksy witamina D (kalcidiol, 25-Hydroxycalciferol, 25-OH-D)

Badania jej poziomu we krwi jest to najbardziej przydatnym sposobem w diagnozowaniu i monitorowaniu problemów z witaminą D. Niestety, u większości ludzi, którzy mają problemy z toczniem, występuje niedobór witaminy D.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W rzeczywistości, ten stan często pojawia się jeszcze zanim wykryje się u pacjenta tocznia i może się samoczynnie pogorszyć ze względu na polecenie regularnego unikania słońca i używania filtrów przeciwsłonecznych w toczniu (a to właśnie ekspozycja na słońce jest w głównym źródłem witaminy D dla organizmu).

Niedobór witaminy D powoduje powstawanie kruchych kości (tak zwanej osteomalacji u dorosłych i krzywicy u dzieci), ale wiąże się także z innymi potencjalnymi problemami, takimi jak zwiększone ryzyko wystąpienia raka, śmierci z powodu ataków serca oraz wystąpienia udarów mózgu i astmy u dzieci. Normalna wartość dla witaminy D może się wahać w zależności od laboratorium, w którym dokonamy badania. Jednak lekarze ogólnie zgadzają się, że na poziomie poniżej 20 ng / ml, leczenie niedoboru witaminy D jest jak najbardziej właściwe.