Aktywna tiopuryna metylotransferazy (TPMT)

Lekarze często przystępują do wykonania tego testu u pacjentów przed przepisaniem im Azatiopryny (Imuran). Azatiopryna jest lekiem immunosupresyjnym, powszechnie stosowanym w leczeniu niektórych pacjentów, którzy chorują na toczeń.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Korpus substancji opiera się na enzymie zwanym tiopuryną metylotransferazy, w organizmie. U około jedenastu procent ludzi występuje niższe niż normalnie stężenie TPMT, a zatem są oni w grupie podwyższonego ryzyka efektów ubocznych przyjmowania Azatiopryny, takich jak supresja szpiku kostnego (powodująca spadek liczby krwinek) oraz uszkodzenie wątroby.

Test ten może być bardzo pomocny, aby zobaczyć, czy pacjent jest dobrym kandydatem na przyjęcie leku zanim zacznie on zażywać Azatioprynę. Jeżeli poziom substancji jest niższy niż normalnie, należy zastosować zmniejszenie dawki Azatiopryny (lub wykluczyć ją w ogóle) oraz wykonać morfologię krwi i badanie enzymów wątrobowych, które podczas leczenia powinny być dokładnie obserwowane.