Badanie absorpcji świetlnej przeciwciała krętkowych (przeciwciała krętka bladego, FTA-Ab, FTA-ABS)

Badanie to jest wykonywane w celu ustalenia, czy dana osoba ma syfilis, czy nie. Badania przesiewowe przeprowadzane w kierunku kiły (która jest chorobą przenoszoną drogą płciową) są zwykle testami RPR i VDRL. Jeśli wynik któregoś z nich jest pozytywny, należy obowiązkowo przeprowadzić bardziej szczegółowe badania na kiłę. Podczas testów metodą RPR i VDRL mogą bowiem wystąpić fałszywie dodatnie wyniki. Jedną z tych ponownych prób jest wykonanie analizy testowej metodą FTA-ABS.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jeśli ktoś uzyskał pozytywny wynik dla RPR lub VDRL, a negatywny dla FTA-ABS, wówczas taka osoba ma fałszywie dodatni wynik testu na obecność syfilisu. Zachorowanie na SLE jest jednym z przypadków, które mogą powodować fałszywie dodatni wynik testu na obecność kiły. Jest to przy okazji jedno z kryteriów klasyfikacyjnych tocznia według American College of Rheumatology. Ponadto, przyczyną fałszywie dodatnich wyników testu kiły w przebiegu tocznia mogą być także przeciwciała antyfosfolipidowe. W takim przypadku, u danej osoby może występować zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów i pojawienia się innych powikłań, takich jak nawracające poronienia.

Jednak nawet ten test nie jest w stu procentach niezawodny, ponieważ są pacjenci, którzy co prawda mają toczeń, ale którzy mogą również uzyskać fałszywie dodatni wynik testu FTA-ABS. W takich przypadkach koniecznie muszą być wykorzystane inne testy potwierdzające obecność kiły (na przykład test aglutynacji cząstek Treponema pallidum).