Białko C-reaktywne (CRP)

Białko C-reaktywne jest białkiem, którego ilość może się zwiększać ze względu na stan zapalny. Tym samym, w czasie przebiegu tocznia podwyższony stopień substancji jest aktywny. Jednakże, te podwyższone poziomy białka są zwykle łagodne. Poziom CRP może być także zwiększony u osób, które są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zawału serca. Przy okazji warto dodać, że ludzie, którzy mają toczeń, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca w młodszym wieku niż inni.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Dokładna przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest do końca poznana, jednak większość kardiologów nie zaleca się odnoszenia się do podwyższonego poziomu CRP jako jednoznacznego markera chorób serca. W zasadzie badanie CRP nie jest aż tak przydatne podczas diagnozowania pacjentów, którzy mają toczeń – z wyjątkiem przypadku, gdy lekarz próbuje dowiedzieć się, czy dany pacjent jest chory na toczeń, czy ma on po prostu infekcję. W takim przypadku, jeżeli poziom CRP jest bardzo wysoki, to bardziej prawdopodobne jest, iż u tego pacjenta rozwija się aktywne zakażenie.

Prawidłowy lub nieznacznie podwyższony poziom CRP nie wyklucza jednak zupełnie możliwości wystąpienia infekcji. Ponadto, nie wszystkie osoby, które chorują na toczeń, a które mają jednocześnie bardzo wysokie stężenie CRP, w każdym przypadku mają rozwiniętą infekcję. Podwyższone CRP pojawia się czasami u osób, które mają komplikacje z powodu tocznia – zwłaszcza, jeśli choroba jest skomplikowana przez zapalenia błony surowiczej (takie, jak zapalenie opłucnej lub zapalenie osierdzia, zapalenia płuc lub zapalenie stawów).