Ból głowy (w tym migrena i rzekomy guz mózgu) w toczniu

U ludzi, którzy mają toczeń występuje zwiększone ryzyko wystąpienia bólu głowy w porównaniu do osób, które nie mają tocznia (występują ono u około siedemdziesięciu dwóch procent 72% chorych na toczeń). W rzeczywistości, najczęstszymi rodzajami bólów głowy pojawiających się u pacjentów z toczniem są migrenowe bóle głowy. Innym stanem, który nierzadko jest przyczyną bólów głowy u osób, które mają toczeń, jest schorzenie zwane fibromyalgią.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W związku z tym, u większości pacjentów, istniejące bóle nie są uważane za powstałe powodu tocznia. Dla lekarzy bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, czy obecne u pacjenta bóle głowy są napięciowymi bólami głowy, migrenami, czy bólami powstałymi z powodu fibromialgii. Bólów głowy nie należy traktować w taki sam sposób, jak mogą być traktowane u ludzi, którzy nie mają tocznia. Od czasu do czasu, wspomniane bóle mogą wystąpić podczas silnego epizodu tocznia jako część przebiegu choroby. Te bóle głowy związane z toczniem reagują na leczenie samego zaostrzenia tocznia (na przykład odchodzą lub zmniejszają się wraz z niwelacją innych problemów podczas leczenia tocznia sterydami).

Jedna z przyczyn bólu głowy w przebiegu tocznia zasługuje na szczególną uwagę: jest to rzekomy guz mózgu (zwany również łagodnym nadciśnieniem śródczaszkowym). Guz rzekomy mózgu występuje u jednego procenta osób z toczniem. Jest to spowodowane zwiększeniem ciśnienia płynu znajdującego się wokół mózgu i rdzenia kręgowego, co stanowi problem, który często ma ciężki przebieg, zaistnienie takiego objawu powoduje powstanie wrażenia niewyraźnego, podwójnego widzenie. Podczas wykonywania badania fizykalnego, lekarz może zauważyć obecność obrzęków wokół nerwu wzrokowego w tylnej części oka.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Ten typ obrzęku oka (zwany też papilledema) może być także spowodowany faktycznym guzem mózgu. W takich przypadkach wykonywany test MRI lub CT, aby upewnić się, że nie ma nowotworu. Jeśli nie ma nowotworu lub raka powodującego problem, taki stan nazywa się guzem rzekomym mózgu. Określenie „rzekomy” oznacza „fałszywy”, natomiast wyraz „cerebri” oznacza umiejscowienie schorzenia w mózgu. Zatem łacińskie wyrażenie „pseudotumor cerebri” oznacza „fałszywy guz mózgu”. Innymi słowy, jest to schorzenie, które powoduje pojawienie się pewnych objawów, które są podobne do tych pojawiających się przy faktycznym guzie mózgu, przy czym pacjent tak naprawdę nie ma nowotworu.

W takich przypadkach zwykle wymagane jest również wykonanie przebicia lędźwiowego (zabieg nazywany inaczej Spinal Tap). Na podstawie wyniku przebicia lędźwiowego można udowodnić faktyczną obecność podwyższonego ciśnienia. W rzeczywistości, jest to związane ze zwiększonym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), które powoduje wspomniane wcześniej objawy. Poprzez usunięcie części CSF z kanału kręgowego (co również zmniejsza ilość płynu wokół mózgu) podczas punkcji lędźwiowej, można w ten sposób zmniejszyć i załagodzić uciążliwe objawy. To podwyższone ciśnienie jest również źródłem innej nazwy stosowanej dla omawianego schorzenia: „łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe”, gdzie słowo „łagodne” oznacza „niezłośliwe” lub nie związane z rakiem. Wyraz „intracranial” oznacza umiejscowienie źródła objawów w mózgu, natomiast termin medyczny „nadciśnienie” oznacza, że zwiększa się ciśnienie.

Ponadto, oprócz odprowadzenia dodatkowego CSF podczas nakłucia lędźwiowego, inne rodzaje terapii tocznia obejmują zastosowanie leczenia steroidami i innymi adiuwantami. Ponadto, w zmniejszaniu ciśnienia płynu może być pomocny środek moczopędny zwany acetazolamidem. W bardziej odpornych przypadkach choroby, ilość zwiększonego ciśnienia wokół mózgu może zmniejszyć operacja na oczy, zwykle zapewniająca bardziej stałą metodę leczenia.

U niektórych ludzi, którzy mają toczeń, może się rozwinąć guz rzekomy mózgu spowodowany przez obecność zakrzepów krwi w mózgu (jest to tak zwana zakrzepica zatok żylnych) z powodu obecności przeciwciał antyfosfolipidowych. Takim pacjentom poddaje się leki przeciwzakrzepowe, takie jak na przykład warfaryna.

1. Większość bólów głowy u osób, które nie chorują na toczeń, pojawia się najprawdopodobniej nie tyle ze względu na toczeń, lecz najczęściej z powodu wystąpienia napięciowych bólów głowy lub migren.

2. Częstą przyczyną bólów głowy u osób z toczniem jest również tak zwana fibromialgia. Aby sprawdzić, czy masz fibromyalgię jako możliwą przyczynę Twoich bólów głowy, możesz spróbować wykonać w domu samodzielny test.

3. W przypadku wystąpienia bólów głowy z powodu tocznia, stan pacjenta może się poprawić, gdy wyleczony zostanie sam toczeń.

4. Rzekomy mózgu (zwany również łagodnym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym) może wystąpić u pacjentów chorych na toczeń jako inna przyczyna bólu głowy. Takie przypadki choroby należy traktować stosowaniem u pacjenta acetazolamidu. W ciężkich przypadkach może być potrzebna operacja.

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia guza rzekomego mózgu, ważnym jest, aby wykluczyć obecność w żyłach mózgu zakrzepów krwi, spowodowanych zespołem antyfosfolipidowym.