CH50

Są one uzupełnieniem złożonej grupy ważnych białek układu odpornościowego, które współpracują z przeciwciałami i białymi ciałkami krwi, które wykrywają i niszczą organizmy atakujące organizm (takie, jak na przykład bakterie). CH50 jest testem krwi, który mierzy, jak dobrze dziewięć z tych dopełniających się nawzajem białek pracuje wspólnie. Poziom CH50 może być zmniejszony u niektórych ludzi, którzy mają aktywną chorobę. Ponadto, zmniejszony poziom substancji jest jednym z ważniejszych kryteriów klasyfikacyjnych na obecność SLE według American College of Rheumatology.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej