Choroby naczyń mózgowych w toczniu

Pojawienie się choroby naczyniowej mózgu może być wynikiem bezpośredniego oddziaływania toczniowego stanu zapalnego na mózg. Jednakże, to schorzenie może także wynikać z wielu innych przyczyn, w tym miażdżycy w obrębie tętnic mózgu. Lekarze nazywają takie schorzenia stwardnieniem tętnic mózgu lub chorobą naczyń mózgowych, gdzie określenie „mózgowych” odnosi się oczywiście do mózgu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej