Co muszę wiedzieć o masażu i toczniu?

Na ogół, masażu jest bezpieczny dla osób z toczniem. Jednakże, istnieje kilka konkretnych przypadków, w których zaleca się ostrożność. Na przykład, głęboki energiczny masażu może spowodować krwawienie podskórne lub widoczne siniaki. Może to spowodować proces, poprzez który skórny toczeń może powodować uszkodzenia ciała.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Innym możliwym problemem jest wykorzystanie różnych olejów podczas masażu. Jeśli stosowane oleje powodują reakcje alergiczne, toczeń może być dość szybko aktywowany. Choć kwestie te są rzadkie, a korzyści płynące z masażu na choroby układu mięśniowo-szkieletowego są oczywiste, to warto u chorych z toczniem skórnym być świadomym i ostrożnym.