Co muszę wiedzieć o przyjmowanie leków na ciśnienie i toczniu?

Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego jest ważnym środkiem w zapobieganiu atakom serca i udarom mózgu, które występują częściej u osób z toczniem. Ponadto, wysokie ciśnienie krwi może przyspieszać niewydolność nerek u osób z chorobami nerek podczas leczenia tocznia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Istnieją skuteczne leki, które obniżają ciśnienie krwi, które powinny być stosowany u pacjentów z toczniem, którzy mają wysokie ciśnienie krwi. Leki te nie mają negatywnego wpływu na aktywności tocznia lub funkcję układu immunologicznego. Wyjątkiem jest hydralazyna, który indukuje aktywację limfocytów T i jest znana przyczyną tocznia polekowego!