Co muszę wiedzieć o toczniu i terapii hormonalnej Premarin®?

Premarin® jest hormonem, który zawiera mieszankę estrogenów dostępnych w niskich dawkach. Premarin jest zwykle bezpieczny dla kobiet chorych  na toczeń.

Jednak Premarin może nie być najlepszym pomysłem dla chorych na toczeń ze współistniejącymi chorobami serca. Kobiety z toczniem mają większe ryzyko wystąpienia chorób serca (miażdżyca) niż w populacji ogólnej. Więc kobieta chora na toczeń i jej lekarz muszą rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z decyzji użycia Premarin.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Premarin zwiększa także  ryzyko zakrzepów krwi, a więc u kobiet z toczniem, które mają zespół antyfosfolipidowy i / lub historię poronień lub zakrzepów nie powinno podawać się tego leku.