Co powoduje toczeń?

Wielu (ale nie wszyscy) naukowców uważają, że toczeń rozwija się w odpowiedzi na kombinacji czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w tym hormonów, genetyki i środowiska.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Hormony

Hormony regulują wiele funkcji organizmie. Ponieważ dziewięć z każdych 10 osób u których występuje toczeń to kobieta, naukowcy zauważyli i badają zależność między estrogenami i toczniem. Podczas gdy mężczyźni i kobiety produkują estrogen, jego produkcja jest znacznie większa u kobiet. Wiele kobiet ma nasilone objawy tocznia przed miesiączką i / lub w czasie ciąży, gdy produkcja estrogenów jest wysoka. Może to wskazywać, że estrogeny w jakiś sposób regulują nasilenie tocznia. Jednakże żaden związek przyczynowy pomiędzy estrogenami i toczniem nie został póki co udowodniony. Badania kobiet z toczniem przyjmujących estrogeny zarówno w postaci pigułek antykoncepcyjnych lub terapii po menopauzie nie wykazały wzrostu aktywności procesu chorobowego.

Genetyka

Nie znaleziono genu lub grupy genów które mogą powodować toczeń. Toczeń jednak, pojawiają się w niektórych rodzinach, a niektóre geny zostały zidentyfikowane jako przyczyniające się do rozwoju tocznia, ale te zależności nie są wystarczające, aby spowodować chorobę. Jest to szczególnie widoczne w przypadku bliźniąt.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Środowisko

Większość badaczy twierdzi,  że warunki środowiskowe takie jak wirusy lub ewentualnie substancje chemiczne napotykane przez genetycznie podatnego człowieka, działają wspólnie i mogą wywołać chorobę. Naukowcy nie zidentyfikowali jednak konkretnego czynnika środowiskowy, ale jak na razie hipoteza ta pozostaje bardzo prawdopodobna. Chociaż czynniki środowiskowe, które mogą wywołać tocznia i spowodować jego rozwój nie są jeszcze w pełni poznane, najczęściej cytowane i wymienianymi czynnikami są – światło ultrafioletowe (UVB w szczególności), infekcje (w tym wirus Epsteina-Barra), a ekspozycja na pył krzemionki u rolników.

Inne przykłady znanych czynników środowiskowych obejmują:

– promienie ultrafioletowe słońcea
– promienie ultrafioletowe świetlówek
– leki sulfonamidowe, które sprawiają, że osoby stają się bardziej wrażliwe na działanie słońca, takie jak: Bactrim® i Septra® (trimetoprim sulfametoksazol);sulfisoxazole (Gantrisin®); tolbutamid (Orinase®); sulfasalazyna (Azulfidine®);diuretyki
– światło uczulające tetracykliny – leki takie jak minocyklina (Minocin®)
– Penicyliny lub inne antybiotyki, takie jak: amoksycylina (Amoxil®);ampicylinę (Ampicillin Sodium ADD-Vantage®); kloksacylinę (Cloxapen®)
– infekcje
– choroby wirusowe
– wyczerpanie
– zranienie
– stres emocjonalny związany z takimi sytuacjami jak rozwód, choroba, śmierć w rodzinie lub inne komplikacje życiowe.