Co to jest zespół antyfosfolipidowy?

Zespół antyfosfolipidowy jest chorobą autoimmunologiczną krwi u powszechnym u pacjentów z toczniem. Jest powodem wąskich i nieregularnych naczyń krwionośnych, a także stanu w którym krew stają się „lepka”, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów i powikłań, takich jak poronienia, zawały serca, udarów mózgu i niskiej liczby płytek krwi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Kiedy powstaje zespół antyfosfolipidowy?

Zespół antyfosfolipidowy jest chorobą krwi, powstaje kiedy twój system immunologiczny przypadkowo atakuje normalnych białka we krwi, których zadaniem jest kontrola krzepliwość krwi. Osoba z zespół antyfosfolipidowy ma przeciwciała antyfosfolipidowe . Przeciwciała te powodują skrzepy krwi. Prowadzi to do różnych powikłań, w tym:

– zakrzepy w żyłach: DVT (zakrzepica żył głębokich)
– zakrzepy w tętnicach: udar i zawał serca
– poronienia
– niska liczba płytek krwi (małopłytkowość)

Zespół antyfosfolipidowy może współistnieć z toczniem lub występować samoistnie.

Diagnoza


Przynajmniej jedno kliniczne kryteria laboratoryjne musi być obecne, aby dana osoba mogła się klasyfikować jako osoba posiadająca zespół antyfosfolipidowy

Kryteria kliniczne:

– zakrzepica naczyniowa (skrzep krwi w naczyniu)

– poronienia: jedno lub więcej niewyjaśnione poronień płodu po co najmniej 10 tygodniach ciąży lub przed 34 tygodniem ciąży, ze względu na stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie krwi), stan przedrzucawkowy (drgawki / śpiączkę) lub niewydolność łożyska

– przeciwciała IgG i IgM antykardiolipinowe wykryte dwukrotnie wykonane w badaniu z co najmniej trzy miesięcznym odstępem

– antykoagulant toczniowy w dwóch przypadkach, w badaniu wykonanym co najmniej sześć tygodni od siebie

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby