Cukrzyca w toczniu

Cukrzyca jest chorobą, w której w organizmie podwyższony jest poziom glukozy (rodzaj cukru) z powodu problemów z prawidłową obsługą ciała. Cukrzyca jest dobrze znaną przyczyną miażdżycy ze względu na to, że może ona spowodować uszkodzenie naczyń krwionośnych organu – powodując tym samym, że w naczyniach krwionośnych organu występują stwardnienia tętnic. Ludzie, którzy mają toczeń, narażeni są na zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę ze względu na zwiększone ryzyko otyłości. Ponadto, również sterydy stosowane w leczeniu tocznia mogą powodować cukrzycę lub sprawić, że nasilenie cukrzycy stanie się gorsze u osób, które już ją mają.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Istnieje kilka sposobów, zgodnie z którymi lekarze diagnozują cukrzycę. Jednym z takich sposobów jest pomiar hemoglobiny A1c. Pomiar hemoglobiny A1c jest badaniem krwi, na podstawie którego można oszacować ilość glukozy znajdującej się w organizmie, przez okres około trzech miesięcy. Poziom HbA1c wynoszący więcej lub równo 6.5% jest wystarczający, aby postawić na jego podstawie diagnozę cukrzycy, gdy wynik badania powtórzy się więcej niż jeden raz. Innym sposobem jest pomiar poziomu glukozy na czczo.

Badanie chemiczne krwi jest zazwyczaj zalecane przez reumatologa przy każdej wizycie kontrolnej. W obrębie tego badania zwykle mierzy się także właśnie wspomniany poziom glukozy. Jednakże, jeśli nie przystąpisz do testu na czczo, nie będzie to dokładny sposób pomiaru poziomu glukozy, ponieważ zjedzenie czegokolwiek z cukrem może sztucznie podnieść poziom glukozy. Jeśli natomiast wykonasz badanie krwi na czczo, około osiem godzin po ostatnim posiłku (nie przyjmując doustnie niczego za wyjątkiem wody i lekarstw), poziom glukozy może być faktycznie zmierzony w celu określenia ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Lekarz może zdiagnozować u swojego pacjenta cukrzycę, jeśli stężenie glukozy na czczo wyniesie więcej lub równo 126 mg / dL. Poziom glukozy wyższy lub równy 200 mg / dl również może wskazywać na cukrzycę – nawet, jeśli dana osoba nie przystąpiła do badania krwi na czczo. Innym sposobem zdiagnozowania cukrzycy jest wykonanie dwugodzinnego pomiaru stężenia glukozy w osoczu. Również i to badanie powinno się wykonywać na czczo. Wymienione badanie jest dwuetapowe. Pierwszego pomiaru poziomu glukozy dokonuje się na czczo. Następnie, pacjentowi zaleca się wypicie glukozy rozpuszczonej w wodzie, po czym pomiar stężenia glukozy w osoczu powtarzany jest po dwóch godzinach od momentu wypicia płynu. Pacjent ma cukrzycę, jeśli dwugodzinne badanie glukozy pokaże wynik wynoszący mniej lub równo 200 mg / dl.

Jak jest diagnozowana cukrzyca.

1. Poziom hemoglobiny A1c: ≥ 6,5%.

2. Stężenie glukozy na czczo: ≥ 126 mg/dl.

3. Stężenie glukozy we krwi (albo nie na czczo, albo na czczo): ≥ 200 mg/dl.

4. Dwugodzinne stężenie glukozy w osoczu: ≥ 200 mg/dl.