Czy implanty piersi związane są z toczniem?

Odnotowano duże zainteresowanie w tej kwestii i do tej pory jednak nie było wielu dobrze przeprowadzonych badań naukowych od 1992 roku, które precyzyjnie odpowiedziało by na to pytanie.

Jednak żadne badania nie wykazały wyraźnego związku między silikonowymi implantami piersi i rozwojem tocznia. W chwili obecnej, o ile nam wiadomo, nie ma naukowych dowodów wskazujących na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy silikonowymi implantów piersi i rozwojem tocznia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej