Czy Imuran® jest związane z większym ryzykiem wystąpienia rakiem u osób chorych na toczeń?

Wielu ludzi zaniepokojony jest ryzykiem wystąpienia raka w czasie leczenia tocznia przez długi czas, lub po zaprzestaniu leczenia lekami immunosupresyjnymi, takimi jak Imuran®. Jak dotąd, nie ma pewnych dowodów na silny związek między lekiem Imuran® i występowaniem nowotworów w toczniu.

W badaniu tym prawie 10.000 osób z toczniem stwierdzono, że ryzyko zachorowania na raka jest głównie związane z chłoniakiem nieziarnicznym, rakiem płuc i rakiem wątroby / dróg żółciowych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej