Czy istnieją skuteczne leki na toczeń oprócz prednizonu?

Istnieje wiele kategorii leków do leczenia tocznia które zostały zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) specjalnie w celu leczenia tocznia.

Należą do nich:

kortykosteroidy: włączając w nie prednizon, prednizolon, metyloprednizolon i hydrokortyzon;

leki przeciwmalaryczne: hydroxychloroquine (Plaquenil®, Acthar®)

leki biologiczne: monoklonalne przeciwciała belimumab (Benlysta®) oraz aspiryna.

Nie może być sytuacji, w których kortykosteroidy są najlepszym wyborem terapii.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej