Czy mogę nadal pracować mając toczeń?

Bez względu na obszar wiedzy, nasze sukcesy i osiągnięcia w pracy przyczyniają się do naszego własnego wizerunku i tożsamości. Nic dziwnego, że ludzie z toczniem, zwłaszcza zaraz po rozpoznaniu, często zastanawiają się, czy ich choroba wpłynie na ich zdolność do wykonywania ich pracy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wiele osób z toczniem jest w stanie nadal pracować, choć mogą one potrzebować wprowadzania zmian w ich środowisku pracy. Elastyczne godziny pracy, praca zdalna oraz telepraca może pomóc utrzymać pracę osobie chorej.

Jeśli pracujesz w środowisku biurowym, zmiany mogą obejmować:

– modyfikację najbliższego miejsca pracy w celu łagodzenia stresu wymikającego z czynników fizycznych, takie jak krzesło z solidnym podparciem lędźwiowym

– umieszczenie filtra na świetlówkach i filtry anty-odblaskowego na ekranach komputerowych

-użycie ergonomicznych klawiatur, foteli i kanap w celach chwilowych odpoczynków

Jeśli pracujesz w zawodach na zewnątrz, zmiany mogą obejmować:

– jeśli to możliwe wykonuj pracę oraz zadbaj o konieczność częstszych odpoczynków

– unikanie słońca w południe