Czy osoby z toczniem mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka?

Ryzyko wystąpienia u osób chorych na toczeń (to jest, wszystkich rodzajów raków rozpatrywane razem) wynosi tylko około 10-15 procent więcej w porównaniu do populacji ogólnej.

Niektóre nowotwory są częstsze w toczeń niż w populacji ogólnej (na przykład, chłoniak, rak krwi), i niektóre nowotwory są mniej powszechne w toczeń niż w populacji ogólnej (na przykład, rak piersi). Istnieje więc tylko niewielki wzrost zachorowalności na nowotwory u osób z toczniem w porównaniu do populacji ogólnej.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej