Czy toczeń polekowy jest podobny do tocznia układowego?

Polekowy toczeń układowy jest efektem ubocznym długotrwałego stosowania pewnych leków. Szczególne kryteria diagnozowania tocznia polekowego nie zostały formalnie ustalone. Jednakże objawy często pokrywają się z objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE).

Należą do nich: bóle mięśni i stawów czasami z obrzękiem; objawy grypopodobne czyli zmęczenie i gorączka, zapalenie błony surowiczej (zapalenie wokół płuc lub serca, które powoduje ból lub dyskomfort), oraz niektóre nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Gdy podejrzany lek przestaje być podawany, objawy powinny zacząć ustępować w ciągu kilku dni. Zazwyczaj objawy ustępują w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Polekowy toczeń można rozpoznać z całą pewnością tylko po ustąpieniu objawów i ich braku nawrotu po odstawieniu leków.