Czynnik reumatoidalnego zapalenia stawów, faktor RA, RA , RA Latex, RF, RF, RF IgA RF IgG i IgM RF

Immunoglobuliny są ważnymi białkami układu odpornościowego, które identyfikują obce białka lub antygeny oraz chronią przed nimi organizm. Czynnik reumatoidalny jest immunoglobuliną, która przywiera do innych immunoglobulin.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Czynnik reumatoidalny może odgrywać ważną rolę w normalnym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomagając mu odnajdywać i usuwać niechciane immunoglobuliny. W związku z tym, u wielu osób ma on pozytywny wpływ na RF. Lekarze najczęściej stosują czynnik reumatoidalny, aby pomóc w diagnozie reumatoidalnego zapalenia stawów (RA), ponieważ u około osiemdziesięciu procent osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów występują wyższe niż normalnie poziomy RF. Jednakże, podwyższone poziomy RF pojawiają się również u osób, które mają wiele innych chorób powodujących stan zapalny, takich jak infekcje, rak, choroby wątroby, choroby płuc oraz inne choroby autoimmunologiczne (takie jak toczeń).

W rzeczywistości, w przybliżeniu jedna trzecia część pacjentów z toczniem prezentuje dodatni wynik dla RF. Niektórzy ludzie, którzy mają toczeń, wykazują przy tym dodatni RF. Wówczas lekarz początkowo bada ich stan, próbując dowiedzieć się, czy mają toczeń, czy reumatoidalne zapalenie stawów, czy może jakąś zupełnie inną przyczynę pojawienia się ból stawów. Dodatkowo, niektóre osoby mające toczeń mogą również chorować na reumatoidalne zapalenie stawów (stan taki zwany jest zespołem nakładania lub czasem „rhupusem” – odnosi się to do specyficznej kombinacji reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia u tego samego pacjenta).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

W takich przypadkach często wynik RF jest dodatni, ponieważ osoba z reumatoidalnym zapaleniem stawów ma również toczeń układowy. Poza wymienionymi wyżej przykładami, badanie RF nie jest właściwie szczególnie przydatne do monitorowania stanu osoby, która choruje na toczeń, ponieważ na podstawie testu nie można przewidzieć żadnych specjalnych konsekwencji ani powikłań dla samego tocznia, a zatem nie jest zbytnio pomocny przy bieżącym monitorowaniu rozwoju choroby.