Czynniki środowiskowe i toczeń

Pestycydy mogą również zwiększać ryzyko rozwoju tocznia,  jednak badania nie są jednoznaczne. Instytut Zdrowia Kobiet wykazał zwiększone ryzyko chorób autoimmunologicznych (w tym toczeń) u kobiet, które stosowały insektycydy w porównaniu do kobiet, które ich nie stosowały. Ryzyko to było najwyższe u kobiet regularnie narażone na działanie pestycydów.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ftalany – w 2003 roku, naukowcy stwierdzili, że grupa związków chemicznych zwanych ftalany spowodowała, że układ odpornościowy myszy stał się wrażliwy na toczeń, stał się bardziej aktywny i produkował większe ilości przeciwciał anty-ds DNA. Inni badacze także zauważyli te zależności. Ma to o tyle znaczenie ponieważ ftalany są wykorzystywane w wielu produktach w naszym społeczeństwie. Uzasadnione są zatem obawy, ponieważ produkty te mogą prowadzić do zwiększenia częstości występowania i aktywności chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń.

Jeżeli osoba, która ma toczeń chce zminimalizować ryzyko ekspozycji na ftalany, będzie musiała starać się spożywać jak najwięcej naturalnych produktów (zwłaszcza na bazie roślin), i jeśli to możliwe unikać produkowanych – tworzyw sztucznych, kosmetyków, farb, gum, zabawek, farby i środki czyszczące. Można używać produktów szklanych zamiast plastiku, jeść świeże i mrożone pokarmy zamiast konserw i unikać środków zmiękczających do tkanin (włosów i płynów), jak również odświeżaczy powietrza. Innym częstym źródłem ftalanów dla ludzi, którzy chorują na toczeń są tabletki dojelitowe. Powłoka jelitowa opóźnia uwalnianie leku do układu jelitowego.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

;

Szczepionki – rzadko było związane z rozwojem tocznia. W literaturze medycznej można odnaleźć tylko niewielką liczbę takich raportów. Termin medyczny używany do opisania tego typu reakcji jest znany jako „syndrom autoimmunologiczny wywołany przez adiuwant”.

 

Echinacea – jest ziołowym suplement, który ludzie czasami przyjmują, aby pomóc sobie z przeziębieniem i grypą. Echinacea może zwiększyć aktywność układu immunologicznego. Ponieważ toczeń to choroba, w której układ odpornościowy jest już nadczynny, leczenie Echinaceą nie jest zalecane dla osób, które chorują na toczeń. W Europie, gdzie ziołowe leki miały długą historię akceptacji jako metoda leczenia schorzeń, Echinacea nie powinna być przyjmowana przez ludzi, którzy mają choroby autoimmunologiczne. W rzeczywistości, Lupus Center w Johns Hopkins Hospital poinformował, że niektórzy z ich pacjentów z toczniem miewali zaostrzenia choroby po przyjmowaniu suplementów z Echinaceą.

 

Melatonina – niektórzy lekarze zalecają aby ludzie, którzy chorują na choroby autoimmunologiczne nie przyjmowali melatoniny. Jest to oparte na teorii, że melatonina może zwiększać aktywność układu immunologicznego. Jednak nie ma konkretnych dowodów, aby spełniać to zalecenie. Co najważniejsze, nie było żadnych badań na temat ludzi, którzy powinni używać metaloninę w toczniu. Liczne badania na myszach wykazały, że toczeń samic myszy które otrzymywały melatoninę zmniejszał stan zapalny, powodował mniejsze wytwarzanie autoprzeciwciał, z zmniejszał zapalenie nerek z związane z toczniem.

W jednym badaniu za pomocą melatoniny u osób, które miały chorobę autoimmunologiczną, reumatoidalne zapalenie stawów, wykazano, że melatonina nie miała ani dobrego ani złego działania na chorobę. Jednakże, kilka badań prowadzonych nad samcami myszy którym podano melatoninę nie wykazało zwiększonej ilości stanu zapalnego. W związku z tym, że nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że przyjmowanie melatoniny może powodować toczeń.

 

Stres – inną potencjalną przyczyną zaostrzenia toczenia u niektórych osób jest stres. Istnieje tylko kilka badań wykazujących taką możliwość. Większość reumatologów zgadza się, że stres wydaje się zwiększać aktywność choroby u pacjentów z toczniem ich i zapewne dlatego, że ma wpływ na układ odpornościowy.