Dopełniacz komplementarny C3 – składnik dopełniacza C3

Jest on składnikiem uzupełniającym dla złożonej grupy ważnych białek układu odpornościowego, które współpracują z przeciwciałami i białymi ciałkami krwi w celu wykrywania i niszczenia organizmów atakujących ustrój (takich, jak na przykład bakterie). Poziom dopełniacza C3 może wzrosnąć z powodu pojawienia się u chorego jakiegokolwiek stanu zapalnego (w tym tocznia). Jednak kiedy poziom ten jest podniesiony, to zwykle nie jest to bardzo użyteczne dla odkrycia przyczyny zapalenia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednak u ludzi, którzy mają toczeń, występuje obniżony poziom dopełniacza C3. Spowodowane jest to „konsumowaniem” substancji przez organizm podczas procesu aktywacji immunologicznej. Zatem w przypadku tych osób, jeżeli poziom ich C3 konsekwentnie spada w czasach nasileń choroby i poprawia się w czasach uspokojenia objawów, może to być bardzo przydatne do monitorowania przebiegu choroby. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku niektórych pacjentów, którzy mają toczeń w wyniku choroby nerek. Niektórzy ludzie, którzy mają toczeń, zawsze mają niski poziom C3, który nie waha się bardzo wraz z aktywnością choroby – u takich pacjentów śledzenie poziomu substancji za pomocą testów krwi nie jest zatem bardzo pomocne.

Rutynową praktyką dla lekarzy jest śledzenie zarówno poziomu C3, jak i poziomu C4 wspólnie – jako potencjalnych markerów aktywności choroby toczeniowej. Ponadto, obecność niskiego poziomu C3 u pacjenta z toczniem spełnia jedno z kryteriów klasyfikacyjnych choroby według American College of Rheumatology.