Dopełniacz komplementarny C4 – składnik dopełniacza C4

Jest on składnikiem uzupełniającym dla złożonej grupy ważnych białek układu odpornościowego, które współpracują z przeciwciałami i białymi ciałkami krwi w celu wykrywania i niszczenia organizmów atakujących ustrój (takich, jak na przykład bakterie). Poziom dopełniacza C4 może wzrosnąć z powodu pojawienia się jakiegokolwiek stanu zapalnego (w tym toczniu).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże w tej sytuacji, stwierdzenie takiego faktu zwykle nie jest bardzo przydatne w opracowywaniu diagnozy. U niektórych ludzi, którzy mają toczeń, a u których poziom dopełniacza C4 został zmniejszony, jest to spowodowane „zużyciem” substancji przez organizm podczas procesu aktywacji immunologicznej. U osób, u których ich poziom C4 konsekwentnie spada w czasach rzutów choroby i poprawia się w czasie uspokojenia objawów, może to być bardzo pomocne w celu przewidywania dalszego obrazu choroby. Jest to szczególnie użyteczne u niektórych osób z chorobą nerek.

Niektórzy pacjenci zawsze mają niski poziom C4, który nie waha się bardzo w zależności od jakiejkolwiek aktywności choroby. U tych pacjentów wykonywanie badań krwi w celu monitorowani a stanu choroby nie jest bardzo pomocne. Niektórzy ludzie, którzy mają toczeń, rodzą się z genetycznym niedoborem C4 i są w stanie samoczynnie produkować bardzo dużą jego ilość. Zwykle mają oni wysoki poziom C4 niezależnie od tego, czy ich toczeń jest aktywny, czy nie.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jak zostało już wspomniane, rutynową praktyką dla lekarzy jest śledzenie zarówno poziomu C4, jak i poziomu C3 wspólnie – jako potencjalnych markerów aktywności choroby toczeniowej. Ponadto, obecność niskiego poziomu C4 u pacjenta z toczniem spełnia jedno z kryteriów klasyfikacyjnych choroby według American College of Rheumatology.