Erytromelalgia w toczniu

Erytromelalgia – oznacza sytuację, gdy dłonie i / lub stopy stają się intensywnie czerwone, gorące i bolesne. Dzieje się tak ze względu na obecność stanu zapalnego lub rozszerzenie się naczyń krwionośnych. Dotknięte chorobą kończyny zwykle odczuwają lepiej zimno, a gorzej ciepło.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Objawy obserwowane w przebiegu tego schorzenia są przeciwieństwem ludzi, którzy mają tak zwane zjawisko Raynauda: których ręce i nogi lepiej reagują na ciepło, a gorzej na zimno. Miałem kilku pacjentów z SLE, u których zaobserwowałem erytromelalgię. Dwóch z nich zachowywało się w ten sam sposób z uwagi na niewygodę tego szczególnego problemu.

Kiedy wszedłem do sali egzaminacyjnej, pacjenci stali przy zlewie bieżącą zimną wodą (która lała się na ich ręce), aby pomóc sobie poczuć się lepiej. Obydwie osoby były wyraźnie nieszczęśliwe z powodu nasilonego bólu. Obaj pacjenci odpowiedzieli pozytywnie na podane im wysokie dawki sterydów i leków typu aspiryna. Na szczęście, toczeń z takimi powikłaniami jest zdecydowaną rzadkością.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Przykład erytromelalgii u osoby, która ma toczeń. Należy zwrócić uwagę na plamy na dłoniach i palcach. Pacjent miał bardzo bolesne dłonie, czuła się o wiele gorzej w kontakcie z ciepłem, a o wiele lepiej, gdy trzymał ręce w zimnej wodzie. Badania krwi wykazały, żeby był on pozytywny dla obecności krioglobulin. Ten przypadek został rozwiązany leczeniem steroidami i podawaniem mykofenolanu (z powodu współwystępowania zapalenia nerek).

Toczeń pęcherzowy. Określenie „pęcherzowy” jest terminem medycznym odnoszącym się do pojawienia się na skórze swoistych blistrów wypełnionych płynem. Może wystąpić kilka rodzajów pęcherzowych chorób skóry u osób z toczniem. Do określenia, jaki typ dana osoba posiada, często niezbędne jest wykonanie biopsji skóry. Lekarze czasami używają alternatywnych określeń tego schorzenia: „pęcherzyca tocznia”, „pęcherzykowo-pierścieniowy toczeń podostry”, a nawet „wykwit liszajowy” (oczywiście w momencie, gdy opisują ten rodzaj wysypki pojawiającej się bezpośrednio ze względu na toczeń – co może być sprawdzone przez wynik biopsji).

Oczywiście istnieją też przypadki, kiedy pojawienie się tego typu objawów nie jest specyficzne dla pacjentów z toczniem. Przykłady wysypki pęcherzowej, które mogą wystąpić u osób z toczniem, ale mogą wynikać również z zaburzeń innych niż toczeń, to: opryszczkowe zapalenie skóry (często obserwowane w chorobie trzewnej), pęcherzowe oddzielanie się naskórka, nabyty pemfigoid, pęcherzyca rumieniowata i późna porfiria skórna.

Warunki powstania tych chorób związane są z systemem immunologicznym: atakują one te części skóry, które łączą się z zewnętrznymi i wewnętrznymi warstwami skóry (z wyjątkiem późnej porfirii skórnej, która nie jest procesem autoimmunologicznym). Gdy stan zapalny występuje z powodu tego ataku autoimmunologicznego, warstwy oddzielają się i wypełniają się płynem. Ta forma tocznia, zwana toczniem pemfigoid, nie reaguje na wiele leków standardowo stosowanych do leczenia tocznia (takich, jak steroidy, azatiopryna, mykofenolan lub metotreksat). Dapson (który jest również stosowany w leczeniu trądu) jest powszechnie stosowanym lekiem w leczeniu tego typu pęcherzy.