Fosfataza alkaliczna w toczniu

Fosfataza alkaliczna – jest enzym również występującym w różnych częściach ciała. Jednak komórki kości i wątroby wytwarzają największe ilości tego enzymu w organizmie. Nieco podwyższone poziomy są bardzo częste i zwykle nie są klinicznie istotne.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże, jeśli poziom jest bardzo wysoki, lekarz może zlecić dodatkowe badania krwi, aby dowiedzieć się, czy enzym pochodzi z kości lub wątroby. Możliwe przyczyny podwyższenia poziomu fosfatazy alkalicznej wątrobowej obejmują wpływ leków, kamicę żółciową wątroby inne problemy, takie jak stłuszczenie wątroby, a nawet rak wątroby lub trzustki. Przyczyny problemów kości obejmują niedobór witaminy D, urazy kości, chorobę Pageta kości, a także inne problemy kości.