Haptoglobina

Haptoglobina – jest białkiem, które wiąże się z hemoglobiną podczas niszczenia komórek czerwonych krwi w celu uwolnienia hemoglobiny do naczyń. Czerwone krwinki mogą ulec zniszczeniu albo dlatego, że są zbyt stare, albo dlatego, że nie są już potrzebne, lub z powodu stanu zwanego niedokrwistością hemolityczną.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Niedokrwistość hemolityczna autoimmunologiczna jest formą niedokrwistości, gdzie układ odpornościowy atakuje własne krwinki czerwone i niszczy je. Schorzenie to występuje u około dziesięciu procent osób z toczniem i jest jednym z kryteriów klasyfikacyjnych tocznia według American College of Rheumatology. W wyniku nadmiernego zniszczenia krwinek czerwonych (hemolizy) z uwagi na anemię hemolityczną, do krwiobiegu uwalniana jest większa niż normalnie ilość hemoglobiny, która wiąże się haptoglobiną.

Dlatego też nie pojawia się wówczas mniejsza ilość mierzalnego poziomu wolnej haptoglobiny. Zazwyczaj poziom haptoglobiny jest bardzo niski i może być niewykrywalny w okresach o znacznej niedokrwistości hemolitycznej. Jest to główny powód, z jakiego lekarze dokonują pomiaru poziomu haptoglobiny u chorych na toczeń. Jednakże, podczas okresów wzmożonego stanu zapalnego ciała, wątroba zwiększa produkcję haptoglobiny i uwalnia dodatkowe ilości haptoglobiny. Dlatego ludzie, którzy chorują na toczeń, mogą mieć podwyższony poziom haptoglobiny w okresach wzmożonej aktywności choroby ze względu na zwiększone zapalenia ogólnoustrojowe.