Hemolizat kwasu foliowego – foliany, serum kwasu foliowego, plazma kwasu foliowego

Stężenie surowicy kwasu foliowego może być różne w zależności od ostatnio spożytego posiłku i nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu kwasu foliowego w organizmie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Stężenia surowicy kwasu foliowego nie są tak dokładne w wykrywaniu uchybień w stosunku do poziomu kwasu foliowego oraz folianów RBC, dlatego lekarze zazwyczaj używają poziomu kwasu foliowego zamiast RBC. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: foliany, RBC.