Interakcje kalcytoniny z alkoholem, żywnością oraz substancjami ziołowymi

Spożywanie dwóch lub więcej porcji alkoholu dziennie może osłabić działanie kalcytoniny w celu wytwarzania silniejszych kości. Za każdym razem, gdy pacjent ma przyjmować kalcytoninę, powinien upewnić się, że otrzymuje wystarczającą ilość wapnia i witaminy D (patrz: poprzednie sekcje).

Brak jest znanych interakcji kalcytoniny z produktami ziołowymi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej