Interakcje teryparatydu z alkoholem, jedzeniem, substancjami ziołowymi:

Picie więcej niż dwóch porcji alkoholu dziennie zmniejsza szanse na wytworzenie silniejszych kości za pomocą stosowania teryparatydu.
Należy upewnić się, czy przyjmuje się wystarczające ilości wapnia i witaminy D. Nie są znane interakcje omawianego preparatu z substancjami ziołowymi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej