Izoflawony i toczeń

Izoflawony są substancjami estrogennymi, sklasyfikowanymi jako fitoestrogeny. W naturalnej formie występują one w soi, soczewicy, ciecierzycy, genisteinie oraz daidzeinie. Obecnie jest również dostępna syntetyczna forma izoflawonów, nazywana ipriflawonem. Użyteczność izoflawonów została podkreślona jako potencjalnie pomocne w leczeniu osteoporozy. W jednym z badanych, jego uczestnicy przyjmowali 54 mg genisteiny dziennie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Po zakończeniu kuracji, okazało się, że wzrosła gęstość ich kości. Jednakże, w kilku następnych badaniach nad Ipriflawonem (na przykład innym badaniem porównawczym, w którym pacjentom podawano 200 mg izoflawonów na dobę), nie wykazano znacznej poprawy gęstości kości uczestników eksperymentu. Nie przeprowadzono ponadto stosownych badań lekarskich, potwierdzających, że jakakolwiek z tych substancji mogłaby zmniejszyć przypadki złamanych kości z powodu osteoporozy. Może się to wydawać trochę dziwne, ale lekarze, wykonując badania prowadzone nad osteoporozą, są bardziej zainteresowani udowodnieniem, że dana ​​substancja zmniejsza częstotliwość przypadków złamanych kości, a nie tylko zwiększa gęstości kości (jak pokazano na przykładzie badania genisteiny).

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że badania medyczne przeprowadzane na temat terapii stosowanych w przeszłości, powodujących wyłącznie wzrost gęstości kości (przykłady takich kuracji obejmują fluorek i lek o nazwie Etidronate), w rzeczywistości sprawiały, że kości stawały się słabsze, powodując zwiększenie częstotliwości złamań. Działo się tak dlatego, że te substancje faktycznie (fluorek Etidronate) zwiększały gęstość kości, ale robiły to w nieprawidłowy sposób: tak, że w rzeczywistości w ogóle nie wzmacniały kości.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Najważniejsze jest jednak to, że – jeśli masz osteoporozę – pomocne może być jedzenie większej ilości soi, soczewicy, ciecierzycy i zażywanie suplementów genisteiny. Jednakże, należy w tej kwestii zachować szczególną ostrożność. Nie ma bowiem wystarczających dowodów, potwierdzających to, że taki sposób odżywania się będzie wystarczający, bez konieczności podejmowania sprawdzonych leków na osteoporozę. Nie przeprowadzono odpowiednich badań na temat tych suplementów, w których wykazano by rzeczywisty spadek przypadków złamanych kości.

Ponieważ te substancje mają słabe działanie estrogenowe, powinny one prawdopodobnie być unikane przez kobiety, które mają nowotwory estrogenopodobne, takie jak rak piersi, oraz przez kobiety, które są związane ze zwiększonym ryzykiem tworzenia się zakrzepów krwi (takich jak te pacjentki, które są dodatnie dla obecności przeciwciał antyfosfolipidowych). Omawiane substancje nie powinny być również zażywane przez kobiety, które biorą pewien typ leków przeciwdepresyjnych o nazwie inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy), gdyż zwiększają one ryzyko pojawienia się efektów ubocznych tej klasy leków.

Te dodatki mogą potencjalnie wchodzić w interakcje z wieloma innymi lekami, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwzakrzepowe, antybiotyki, leki obniżające poziom cholesterolu, leki obniżające ciśnienie krwi, leki moczopędne, leki na cukrzycę, żelazo i leki na tarczycę. W związku z tym, należy skontaktować się z lekarzem przed podjęciem któregokolwiek z tych dodatków.