Jak leczy się raka u chorych na toczeń?

Rak może być leczona operacyjnie, promieniowaniem i / lub poprzez chemioterapię. Chemioterapii zwykle nie powodują żadnych dodatkowych problemów u osób chorych toczeń. W jednak rzeczywistości, czasami ekspozycja na chemioterapię kończy się zmniejszeniem aktywności tocznia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Chorzy z toczniem którzy mają zostać poddani zabiegowi chirurgicznemu na raka muszą być  uważnie obserwowani przez ich onkologa i ich reumatologa w celu monitorowania aktywności tocznia.

Przyjmowanie każdego kortykosteroidu takiego jak prednizon, należy omówić z lekarzem w celu dostosowanie dawki steroidu w czasie operacji, ponieważ sterydy hamują system immunologiczny i mogą powodować zakażenie i osłabiać gojenie się rany.

Każdy, przyjmujących niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), – w szczególności aspirynę – powinien powiedzieć o tym swojemu lekarzowi, ponieważ konieczne jest zaprzestanie przyjmowania tych leków przed operacją, ponieważ te leki zmniejszają lepkości krwi i prowadzą do nadmiernego krwawienia – może to powodować komplikacji po operacji i niemożliwe do zatamowania krwawienia. To samo odnosi się do innych leków rozrzedzających krew takich jak np. warfaryna.