Jakich korzyści można oczekiwać od raloksyfenu?

Stosowanie raloksyfenu powinno przyczynić się do zwiększenia gęstości kości i zmniejszenia ryzyka zachorowania na złamanie kości. Jednakże, nie jest to preparat tak silny, jak bisfosfoniany, teryparatyd lub denosumab.

Nie wiadomo przy tyn, czy przyjmowanie leku może dać bardzo dobre wyniki w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na złamanie biodra, czy też nie. Jeśli nie masz jeszcze osteoporozy, raloksyfen może być stosowany profilaktycznie, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nią. Lekarz może zalecić wykonanie skanowania metodą DXA po roku do dwóch lat po uruchomieniu kuracji, aby zobaczyć, czy lek faktycznie działa, czy też nie.

Jeśli masz w rodzinie przypadki zachorowań na raka piersi lub jeśli wśród Twoich bliskich pojawiły się przypadki zrazikowego raka piersi in situ, regularne zażywanie raloksyfenu może zmniejszyć szanse zachorowania na raka piersi. Nie badano jednak tej kwestii u kobiet będących w grupie wysokiego ryzyka raka piersi, aby sprawdzić, czy to ryzyko zmniejszy się, czy nie.