Jakie są korzyści przyjmowania teryparatydu?

Teryparatyd jest obecnie najszybciej działającym dostępnym lekiem, mogącym spowodować zwiększenie wytrzymałości kości. Gęstość kości zaczyna wzrastać w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia podawania leku, a w czasie ośmiu miesięcy udowodniono zmniejszenie pojawiania się przypadków złamanych kości.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej