Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci u osób z toczniem?

Do niedawna najczęstszą przyczyną zgonów u chorych na toczeń była niewydolność nerek. Teraz z powodu lepszych metod leczenia, dostępu do dializy, a także możliwość przeszczepienia nerki, częstość zgonów z powodu choroby nerek gwałtownie spadła. Jednakże, niewydolność nerek jest nadal śmiertelna u niektórych osób z toczniem.

Częstość śmierci z powodu choroby nerek zmalała – jednak zawały serca i choroby pokrewne pojawiły się jako wiodące przyczyny wczesnej śmiertelności u chorych na toczeń.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Przyczyny przyspieszonych chorób serca nie zostały precyzyjnie wyznaczona, ale oczywiste jest, że wiele czynników ma wpływ na ten stan a główną z nich jest zapalenie. W związku z tym szczególnie ważne jest u osób chorych na toczeń aby zminimalizować czynniki ryzyka chorób serca. Oznacza to podjęcie przez chorego regularnych ćwiczeń, kontroli masy ciała, niski cholesterol, dieta i leki obniżające poziom cholesterolu w razie potrzeby, a co najważniejsze nie rzucenie palenia.

Poważne infekcje mogą być także przyczyną zgonów – często związane są z lekami immunosupresyjnymi, które mogą być wymagane w leczeniu ciężkiej postaci tocznia.