Jakie wyróżniamy przeciwciała antyfosfolipidowe?

Przeciwciała antyfosfolipidowe powodują, że naczynia krwionośne stają się wąskie i nieregularne (waskulopatia), co następnie powoduje powstawanie zakrzepów krwi (zakrzepica). To może prowadzić do problemów, takich jak udar, zawał serca i poronienie.

Istnieje kilka rodzajów przeciwciał antyfosfolipidowych. Trzy najczęściej spotykane to:
– antykoagulant tocznia
– przeciwciała antykardiolipinowe
– anty-β2 glikoproteina I

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Przeciwciała te są ściśle ze sobą związane, ale nie są takie same. Oznacza to, że dana osoba może mieć jeden z nich, a nie inny. Jest ono ścisłe, ponieważ są skierowane przeciwko cząsteczkom fosfolipidów, jest to typ cząsteczki tłuszczu, który jest częścią błony komórkowej.