Krwotok płucny

Krwotok płucny – jest to ostre krwawienie z płuc, z górnego odcinka układu oddechowego i tchawicy, oraz pęcherzyków płucnych. Gdy jest widoczny, krwotok jest zazwyczaj masywny. Wystąpienie krwotoku płucnego charakteryzuje się kaszlem z krwią (krwioplucie) oraz pogorszeniem natlenienia, prowadzącym do sinicy. Leczenie powinno być natychmiastowe i powinno obejmować odsysanie z tchawicy, podawanie tlenu, wentylacja dodatnim ciśnieniem, oraz korektę nieprawidłowości leżących u podstaw (np. zaburzenia krzepnięcia). Transfuzja krwi może być konieczna.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zachorowalność


Przebieg leczenia jest uzależniony od przyczynowości. Krwotok płucny jest obecna u 7 do 10% noworodków poddanych autopsji, ale aż u 80% przedwcześnie urodzonych noworodków. Częstość występowania wynosi 1 na 1000 żywych urodzeń. Płucny krwotok ma wysoką śmiertelność od 30% do 40%.

Przyczyny


Niemowlęce wcześniactwo jest czynnikiem najczęściej związanym z krwotokiem płucnym. Inne związane z nim czynniki, które predysponują do powstania zamartwicy okołoporodowej lub zaburzeń krzepnięcia, to m.in. zatrucie ciążowe krwi, używanie kokainy przez matkę, hemolityczna choroba noworodków, poród pośladkowy, hipotermia, zakażenia, zespół zaburzeń oddychania noworodka (IRDS), podawanie egzogennych surfaktantów (w niektórych badaniach) oraz pozaustrojowe utlenowanie błony (ECMO).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Patogeneza


Chociaż patogeneza jest nie do końca znana, to jest prawdopodobne, że objawy są konsekwencją krwotocznego obrzęku płuc, hematokryt jest mniejszy od prawidłowej krwi (zwykle 15-20% mniej), a stężenie małych białek jest wyższe niż w osoczu. Postuluje się, że u niemowląt cierpiących z powodu zamartwicy z powstałego zawału serca ; zwiększa się ciśnienie mikrokrążenia płucnego, i powstaje obrzęku płuc. Czynniki dodatkowe, to stany sprzyjające wzrostowi filtracji płynu z kapilar płuc(np niskie stężenie białek w osoczu, wysokie napięcie powierzchniowe pęcherzyków, uszkodzenia płuc, hiperwolemia).

Rozlane krwawienie pęcherzykowe

Rozlane krwawienie pęcherzykowe jest krwawieniem z wielu pęcherzyków w całych płucach. Najczęstsze przyczyny obejmują choroby autoimmunologiczne i choroby tkanki łącznej.