Leczenia raka u osób, które mają toczeń

Jeśli do leczenia pacjenta, który ma toczeń, a który zachorował na raka, potrzebna będzie chemioterapia, w rzeczywistości może ona też być korzystna w kontekście leczenia samego tocznia tej osoby. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wiele rodzajów chemioterapii tłumi działanie układu odpornościowego.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże, ponieważ wiele leków immunosupresyjnych stosowanych w leczeniu tocznia może potencjalnie zwiększyć ryzyko infekcji i powodować niską liczbę płytek krwi (które to objawy mogą również wystąpić podczas chemioterapii), w trakcie trwania chemioterapii koniecznie powinno być zatrzymane podawanie niektórych leków. Lekarz specjalizujący się w nowotworach (tak zwany onkolog) oraz reumatolog powinni dokładnie omówić ten problem. Jednakże, bardzo ważnym jest, aby pcjent nieprzerwanie przyjmował leki przeciwmalaryczne, takie jak hydroksychlorochina (Plaquenil), podczas trwania procesu chemioterapii.

Bezpieczeństwo stosowania radioterapii u ludzi, którzy mają toczeń, jest z kolei mniej jasne. Kilka przeprowadzonych badań wykazało występowanie długoterminowych skutków ubocznych radioterapii stosowanej u osób z toczniem. Jednakże, jeśli radioterapia jest zalecana jako środek leczenia potencjalnie ratujący życie pacjenta, to zwykle należy ją wykonać. Taka decyzja powinna być jednak każdorazowo podejmowana na podstawie szczegółowej rozmowy między onkologiem i reumatologiem.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Ludzie, którzy mają toczeń, charakteryzują się wyższym ryzykiem zachorowania na różnego rodzaju nowotwory, w porównaniu do osób, które nie mają tocznia.

2. Ludzie, którzy mają tendencję do tocznia, mogą zachorować na nowotwór w młodszym wieku, niż reszta populacji ogólnej, a ryzyko to wzrasta szczególnie podczas pierwszych kilku lat od zdiagnozowania choroby toczniowej.

3. Osoby, które mają toczeń, są trzykrotnie bardziej narażone na rozwój u nich chłoniaka nieziarniczego, którego obecność zwykle powoduje obrzęk węzłów chłonnych, gorączkę, utratę masy ciała oraz nocne poty.

4. Pod żadnym pozorem nie wolno palić papierosów! Palenie papierosów znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc.

5. Rak szyjki macicy występuje częściej u kobiet, które ze względu na toczeń zarażają się wirusem brodawczaka ludzkiego, który jest przenoszony drogą płciową.

6. U osób, które mają toczeń, często występują także przypadki zachorowania na raka sromu, raka wątroby, raka nerki oraz raka tarczycy.

7. Należy pobrać serie szczepionek przeciw HPV o nazwie Gardasil, jeśli jest się aktywnym seksualnie i nie pozostaje się w związku monogamicznym.

8. Kobiety, które chorują na toczeń, powinny regularnie wykonywać coroczne badania diagnostyczne miednicy, dokonywać wymazu cytologicznego i robić testy na HPV, począwszy od dwudziestego pierwszego roku życia.

9. Kobiety powinny przystępować do corocznej mammografii, począwszy od czterdziestego do pięćdziesiątego roku życia.

10. Należy regularnie przystępować do wykonywania kolonoskopii, zaczynając od lat czterdziestego do pięćdziesiątego roku życia.

11. Mężczyźni powinni wykonywać regularne badania na obecność PSA we krwi oraz przystępować do corocznego badania prostaty, rozpoczynając od czterdziestego do pięćdziesiątego roku życia.