Leki stosowane w leczeniu fibromialgii

Do leczenia fibromialgii mogą być stosowane liczne leki. Najbardziej skuteczne z nich działają poprzez wyeliminowanie zaburzeń równowagi chemicznej, zachodzących podczas trwania omawianej choroby.

Ponieważ są one zbliżone do preparatów stymulujących równowagę chemiczną, które występują podczas leczenia depresji, wiele z tych leków jest również preparatami przeciwdepresyjnymi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jest to ważna informacja dla pacjentów, którzy mają zdiagnozowaną fibromialgię. Niektórzy ludzie stają się bowiem bardzo zdenerwowani, gdy ich lekarz przepisuje im lek przeciwdepresyjny, stwierdzając przy tym, że to ​​wszystko jest tak naprawdę w głowie pacjenta albo że ma on po prostu depresję. Prawdą jest, że trzydzieści do pięćdziesięciu procent osób z fibromialgią ma również depresję, ale to nie dlatego przepisywane są im takie preparaty, stosowane przecież w przypadku większości ludzi, którzy chorują na fibromialgię.

Inną grupą leków, które mogą być pomocne w terapii omawianych dolegliwości, są tak zwane preparaty anty-napadowe (leki anty-padaczkowe). Drgawki są problemem, w którym nerwy mózgu wykazują nadczynność, co może powodować niekontrolowane ruchy ciała. Leki przeciw-napadowedziałają poprzez uspokojenie aktywności nieprawidłowo działających nerwów. Mogą być one również pomocne podczas przebiegu fibromialgii, poprzez uspokojenie aktywności nerwów bólowych w mózgu. W związku z tym, będzie najbardziej prawdopodobne, że będziesz leczony wspomnianymi powyżej lekami przeciwdepresyjnymi lub lekami anty-napadowymi.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Mając to na uwadze, pamiętaj, że Twój lekarz nie popełnia błędu, przepisując Ci receptę na właśnie takie preparaty.
Żaden z tych leków nie okazał się jednak lepszy od innych. Dlatego też wybór właściwego leku dla konkretnego pacjenta może być czasami bardzo trudny. Lekarze nie wiedzą, jaki może być najlepszy wybór dla tej jednej, konkretnej osoby. Jednakże, niektóre leki wykazują pewne korzystne efekty, które mogą działać u niektórych pacjentów w bardziej skuteczny sposób, dlatego też mogą być dla nich lepszym wyborem (patrz: Tabela 27.5). Nie zostało jednak wykonanych wystarczająco dużo badań porównawczych, aby pomóc lekarzom w zdecydowaniu, który z tych leków jest najlepszy w użyciu dla ogólnej populacji pacjentów.

Do leczenia fibromialgii zostały zatwierdzone przez FDA trzy leki. Są to: pregabalina (Lyrica), duloksetyna (Cymbalta) oraz milnacipran (Savella). Choć są to tylko trzy z leków specjalnie zatwierdzonych przez FDA, nie znaczy to, że są one skuteczniejsze od innych. Badania wykonywane przez FDA są bardzo długim i kosztownym procesem, który zwykle może być opłacony jedynie przez najbogatsze firmy farmaceutyczne, produkujące nowe leki. Firmy te mogą też odzyskać drogie koszty badań podczas wprowadzenia do sprzedaży proponowanych przez nie leków.

Natomiast preparaty, które nie zostały zatwierdzone przez FDA, mają tańsze odpowiedniki generyczne. To jest zbyt drogie dla twórców leków generycznych, by pozwolili sobie na wykonanie badań naukowych w celu spróbowania uzyskania zgody ze strony FDA. Producenci takich leków generycznych nigdy bowiem nie odzyskaliby pieniędzy, które musieliby wprowadzić do procesu zatwierdzania preparatu przez FDA.

Gdy na daną chorobę (taką, jak na przykład fibromyalgia), jest przepisywany konkretny lek, pomimo, że nie został on zatwierdzony przez FDA dla tej choroby, lekarze mówią, że jest to tak zwany lek generyczny. Nie znaczy to, że tak nazywane preparaty nie wykazują działania leczniczego, jak również nie oznacza to, że będą one bardziej drogie od leków z FDA. Jak widać, wszystko sprowadza się do strony biznesowej firm produkujących leki. Przepisywanie leków generycznych jest bardzo częstą praktyką, dokonywaną na przykład w leczeniu chorób reumatologicznych.

Zdecydowana większość leków, które reumatolodzy przepisują swoim pacjentom w celu leczenia niektórych chorób (zwłaszcza w przypadku tocznia), należy do grupy substancji generycznych. Pomimo, że takie preparaty są określane generycznymi, w przeprowadzonych badaniach naukowych wykazano, że są one równie skuteczne w leczeniu fibromialgii, co preparaty, które zostały dopuszczone przez FDA. Na przykład, amitryptylina została zatwierdzona przez FDA jako lek przeciwdepresyjny.

Jednakże, liczne przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że może być ona skuteczna również w leczeniu bólu i bezsenności podczas obecności fibromialgii. Wielu ekspertów zajmujących się fibromialgią traktuje obecnie stosowanie wspomnianej substancji jako jedną z pierwszych metod leczenia wybieranego dla osób, które mają fibromialgię. Preparat ten jest znacznie tańszy, działa tak samo dobrze (niektórzy uważają, że działa nawet lepiej), i jest tak samo bezpieczny jak trzy leki stosowane do terapii fibromialgii, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez FDA

Amitryptylina (Elavil)

Przyjmowanie tego preparatu może być bardzo pomocne w leczeniu bezsenności, zwiększaniu energii i zmniejszaniu bólu. Ten preparat jest także stosunkowo tani. Zazwyczaj przyjmuje się go jeden raz dziennie (zazwyczaj w czasie nocy). Liczne potencjalne skutki uboczne stosowania substancji wymienione zostały w Tabeli 27.6. Preparat nie jest dobrze tolerowany przez osoby starsze.

Pregabalina (Lyrica) oraz gabapentyna (Neurontin)

Stosowanie tych preparatów może być dobrym wyborem, gdy dużym problemem jest bezsenność, a gdy podawana uprzednio amitryptylina nie zadziała. Gabapentyna występuje również w o wiele mniej kosztownej formie. Podczas zażywania preparatu często występuje przyrost masy ciała i trudności z myśleniem. Substancja ta nie może być przy tym aż tak dobrym preparatem w leczeniu bólu, jak amitryptylina. Natomiast kuracja za pomocą pregabaliny jest dosyć kosztowna. Najczęściej przepisywane jest przyjmowanie leku dwa do trzech razy dziennie.

Duloksetyna (Cymbalta)

Preparat ten może lepiej działać na minimalizowanie niż bólu milnacipran. Substancja ta może być dobrym wyborem, aby pomóc w wyrównaniu poziomów energetycznych organizmu, w przypadku, gdy podawana uprzednio amitryptylina nie zadziała. Zwykle przyjmuje się tę substancję raz dziennie. Lek nie może być jednak tak dobry na zniwelowanie bólu jak amitryptylina. Przyjmowanie preparatu najczęściej powoduje bóle głowy, nudności i biegunkę. Kuracja preparatem Cymbalta jest ponadto stosunkowo droga.

Milnacipran (Savella)

Stosowanie tego leku może okazać się bardzo dobrym wyborem, aby pomóc w wyrównaniu poziomów energetycznych organizmu, w przypadku, gdy podawana uprzednio amitryptylina nie zadziała. Jednakże, ten lek nie może być tak dobry na ból jak amitryptylina, pregabalina lub duloksetyna. Przyjmowanie preparatu najczęściej powoduje bóle głowy, nudności i biegunkę. Leczenie za pomocą preparatu Savella jest zwykle bardzo kosztowne.

Jak widać, większość leków stosowanych w leczeniu bólu stawów, a innych niż tramadol (Ultracet, Ultram), nie okazała się skuteczna w leczeniu bólu spowodowanego fibromialgią. Ponadto, większość ekspertów specjalizujących się w terapii fibromialgii nie zaleca stosowania kuracji lekami opioidowymi, powszechnie nazywanymi narkotykami, ponieważ ich przyjmowanie może tylko spowodować niebezpieczne uzależnienie, nie przynosząc przy tym żadnych istotnych korzyści długoterminowych. W tej sekcji dotyczącej leków stosowanych w fibromialgii, postaram się więc omówić tylko te leki, które wykazały znaczące korzyści na podstawie przeprowadzonych badań naukowych.

Często fibromialgia może być schorzniem bardzo trudnym do całkowitego wyleczenia. Wiele osób zaczyna co prawda odczuwać mniejszy ból, mniejszą bezsenność i mniejsze zmęczenie podczas stosowania wymienionych leków. Jednak są także i tacy pacjenci, którzy nie doznają znaczniejszych korzyści z powodu przyjmowania tych leków. Ponadto, jeden lek może działać fantastyczne w przypadku jednej osoby, natomiast w ogóle nie przynosić rezultatów lub nawet spowodować efekty uboczne u innej osoby.

Dlatego też lekarze mogą wymagać, aby pacjent spróbował zażywania różnych leków, zanim zostanie odnaleziony najlepszy preparat leczniczy. Czasami stosuje się również specyficzne kombinacje leków, ponieważ pozwala to działaniu terapeutycznemu poprzez kombinację różnych mechanizmów. Na przykład, przyjmowanie antydepresantów w nocy i leków przeciw-napadowych rano może wykazywać świetne efekty w przypadku jednego pacjenta, podczas gdy użycie dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych, działających na dwa sposoby, może okazać się skuteczniejsze w przypadku innej osoby.

Aby spróbować naprawić nierównowagę chemiczną odpowiedzialną za wywołanie objawów fibromialgii, przepisywane leki muszą być podejmowane na bieżąco przez cały czas trwania kuracji, dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza (jedyny wyjątek stanowi tramadol, który działa bardzo szybko – ale nawet on będzie działał najlepiej, gdy będzie zażywany regularnie). Poprawa nierównowagi chemicznej może trwać od trzech do ośmiu tygodni, aby móc uzyskać korzyści wypływające z przyjmowania konkretnego leku.

Te leki nie działają bowiem wtedy, gdy byłyby zażywane wyłącznie w miarę potrzeby. Ponadto, przyjmowanie większości z tych leków jest rozpoczynane za pomocą niskich dawek, a następnie stopniowo wzrasta ilość zażywanej dawki preparatu. W przypadku osoby, która ma fibromialgię, nie jest rzadkością sytuacja, gdy przerwie ona zażywanie leku wkrótce po jego uruchomieniu, ponieważ preparat „nie działa”. Zwykle lekarze zalecają pacjentom ciągłe przyjmowanie przepisanych leków, nawet wtedy, jeśli stan pacjenta nie poprawi się po jednym lub dwóch miesiącach (jest to bowiem taka ilość czasu, jaka jest zwykle potrzebna do zainicjowania działania leku w organizmie).

Po upłynięciu tego czasu specjaliści zazwyczaj planują zwiększenie dawki preparatu. Jedyną sytuacją, w której należy przerwać zażywanie przepisanej ilości leku, jest przypadek, gdy u pacjenta wystąpią objawy niepożądane. Jeśli u jakiejś osoby wystąpią takie działania niepożądane, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Dawki niektórych z tych leków należy stopniowo zmniejszać, aby zapobiec pojawieniu się objawów tak zwanego zespołu odstawienia. Objawy odstawienia występują wówczas, gdy organizm jest już przyzwyczajony do przyjmowania leków. W momencie przerwania kuracji mogą się natomiast rozwinąć nieprzyjemne skutki uboczne (takie, jak nudności, bezsenność, pocenie się, zły humor, niestrawność, bóle), jeśli dawka preparatu zostanie zatrzymana zbyt szybko.

Niestety, wykonane do tej pory badania wykazały, że duża liczba pacjentów okazuje się niezgodna z przyjmowanym lekiem – albo celowo, albo przypadkowo. Badania przeprowadzone w 2004 roku wykazały, że działania niepożądane wystąpiły aż u czterdziestu siedmiu procent kobiet, które miały fibromialgię. Jest to jeden z najczęstszych powodów, dlaczego wraz z postępowaniem kuracji pacjenci nie zaczynają czuć się coraz lepiej. Innym wielkim błędem ludzi, którzy mają fibromialgię, jest posiadanie przez nich zbyt wysokich oczekiwań dotyczących skutków przyjmowania leku, nie wkładając przy tym żadnego wysiłku w ćwiczenia fizyczne, nie opracowując właściwych nawyków odnośnie snu i nie stosując innych ważnych porad.

Ludzie, którzy wykazują największe sukcesy w zarządzaniu fibromialgią, nie tylko regularnie i konsekwentnie zażywają swoje leki, ale także regularnie ćwiczą, pracują nad właściwą higieną snu i praktykują rozmaite techniki relaksacyjne. Podjęcie tych działań absolutnie wymaga włożenia w to dużej dozy pracy. Jednakże, zachowując przy tym należytą staranność, większość ludzi jest w stanie uzyskać wymierną poprawę w zakresie swoich objawów.

Oczywiście istnieją też tacy pacjenci, którzy mają poważne objawy choroby, a którzy próbowali już naprawdę wszystkiego, a nadal w dużym stopniu odczuwają osłabienie, ból, głębokie zmęczenie, doświadczają problemów z pamięcią oraz cierpią na bezsenność z powodu omawianego zaburzenia. Fakt ten, wraz z tym, że większość pacjentów musi radzić sobie z bólem fibromialgicznym od dłuższego czasu, przedstawia wielkie niezaspokojone zapotrzebowanie na opracowanie lepszych terapii, przeznaczonych do leczenia choroby.

Istnieje wiele badań, które są obecnie dokonywane w tej dziedzinie. Osobiście mam głęboką nadzieję, że doprowadzą one do pojawienia się lepszych terapii, które będą mogły skutecznie zadziałać w przypadku większej liczby osób.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne już od dłuższego czasu są jednymi z najczęstszych leków stosowanych w leczeniu fibromialgii. Najbardziej przebadana została w tym kontekście Amitryptylina – i jest ona prawdopodobnie najczęściej przepisywanym lekiem z omawianej grupy stosowanym do terapii fibromialgii. Na ogół leki z tej grupy są podawane w znacznie niższych dawkach, niż te stosowane w leczeniu depresji, i zwykle najlepiej jest przyjmować je na dwie do trzech godzin przed snem każdej nocy.