Mielopatia w toczniu

Przedrostek „mielo-” pochodzi od greckiego słowa używanego zarówno do nazwania rdzenia kręgowego, jak i szpiku kostnego. W rzeczywistości, starożytni Grecy uznawali rdzeń kręgowy za szpik kostny umiejscowiony w obrębie trzonów kości kręgosłupa. Termin medyczny „mielopatia” odnosi się do zaburzeń samego rdzenia kręgowego. Innym terminem dla określenia choroby toczniowej z obecności mielopati jest na przykład „zapalenie rdzenia” lub „poprzeczne zapalenie rdzenia”.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Mielopatia jest rzadkim, lecz niebezpiecznym powikłaniem tocznia. Jest ona spowodowana stanem zapalenym i zmniejszeniem przepływu krwi do pewnej części rdzenia kręgowego. Kiedy to nastąpi, nie pozwala to na prawidłową komunikację pomiędzy mózgiem i częściami ciała położonymi poniżej poziomu rdzenia. To z kolei powoduje paraliż i utratę czucia poniżej tego poziomu ciała (może na przykład wystąpić całkowita utrata czucia od pasa w dół) oraz utratę kontroli jelit i pęcherza. Niestety, większość ludzi zapadających na tę chorobę ma stały paraliż i drętwienie poniżej danego poziomu ciała. Tacy pacjenci często sparaliżowani w nogach lub sparaliżowany zarówno w nogach, jak i w ramionach.

Stan zdrowia pacjentów dotkniętych omawianym schorzeniem nie poprawia się nawet przy zastosowaniu agresywnej, szybkiej terapii. Mielopatię leczy się wysokimi dawkami steroidów podawanych dożylnie, oraz bardzo silnymi środkami immunosupresyjnymi (zwłaszcza cyklofosfamidem). Wielu pacjentów wykazuje pozytywne wyniki dla obecności przeciwciał antyfosfolipidowych, co sugeruje obecność zakrzepów jako możliwą przyczynę choroby. Takie przypadki leczy się lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jest ujęte jako jedno z kryteriów klasyfikacyjnych American College of Rheumatology, wykorzystywanych w pomaganiu zdiagnozowania tocznia.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Toczeń rdzenia kręgowego jest również nazywany poprzecznym zapaleniem rdzenia. Obecność tej choroby jest jednym z kryteriów klasyfikacyjnych do diagnozowania tocznia.

2. Obecność tak zwanej mielopatii może być dla pacjenta katastrofalna, jednak na szczęście jest ona rzadkim powikłaniem tocznia.

3. Mielopatia powoduje całkowitą utratę czucia w dolnej części korpusu, po obu stronach ciała, jak również paraliż obu kończyn dolnych (paraplegia) lub wszystkich czterech kończyn (quadriplegia).

4. Mielopatię leczy się podawaniem wysokich dawek steroidów, podawaniem cyklofosfamidu i leków zmniejszających krzepnięcie krwi. Niestety, choroba ma złe rokowanie, a większość pacjentów nie odzyskuje już ich wyjściowego stanu neurologicznego.