Morfologia komórek krwi w toczniu

W laboratorium technik pobierze tobie krew z żyły i umieści ją w fioletowej rurce, w której jest próżnia. Badanie morfologii krwi składa się z wielu badań, które dają lekarzowi ważne informacje o twojej morfologii krwi. Zostaną tutaj omówione najważniejsze aspekty dla chorych, którzy chorują na toczeń.

morfoloia-krwii

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Istnieją trzy główne typy komórek krwi: krwinki białe, czerwone krwinki i płytki krwi. Wszystkie trzy z nich mogą mieć wpływ na toczeń lub mogą reagować na leki stosowane w leczeniu tocznia, i dlatego są zazwyczaj monitorowane regularnie.

Krwinki białe (WBC). Termin medyczny dla białych krwinek to „leukocyty.” Mniejszy niż normalny poziom białych krwinek jest nazywany leukopenią. Leukopenia jest jednym z problemów, który może zdarzyć się w toczniu. Ponadto, aby pomóc postawić diagnozę tocznia,  poziom WBC może potencjalnie ulegać wahaniom z aktywnością choroby u niektórych ludzi, którzy mają toczeń. Jeśli spada liczba białych krwinek może oznaczać to, że nie ma większej aktywności tocznia, lub może to być oznaką innych problemów, takich jak efekt uboczny z leków. Jeżeli osoba, która ma toczeń ma niski poziom białych krwinek jako, czasami można poprawić poziom tych krwinek w skutek leczenia.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jednym z najważniejszych powodów dla których poziom białych krwinek jest zmienny, jest to, że dana osoba rozwija działanie uboczne na leki. Na przykład, wiele leków stosowanych w leczeniu tocznia, takich jak metotreksat, azatiopryna, mykofenolan i rzadko hydroxychloroquina, mogą powodować, że liczba białych krwinek spada. Jeśli poziom jest zbyt niski, to istnieje zwiększone ryzyko infekcji. Jeśli WBC jest niższa ze względu na przyjmowane lek, często lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub nawet zatrzymać jego podawanie, aby zapobiec infekcji.

Podwyższony poziom białych krwinek u ludzi, którzy mają toczeń występuje najczęściej ze względu zarówno na skutki przyjmowania sterydów (takich jak prednizon) lub z powodu infekcji.

WBC zawiera ilość wszystkich białych ciałek krwi. Jednakże, istnieje wiele różnych typów białych komórek krwi. Należą do nich neutrofile (zwane również granulocyty), limfocyty, monocyty, bazofile, i eozynofile. Pierwsze dwa są najważniejsze.

Hemoglobina (HGB lub Hb). Hemoglobina jest białkiem występującym w czerwonych krwinkach. Jest to bardzo ważne białko które przenosi tlen do komórek i tkanek organizmu, za pomocą krwiobiegu. Laboratorium mierzy jego stężenie we krwi i zapisuje go potocznie jako hemoglobina. Poziom niższy niż normalnie zwany jest „anemia”. Na ogół lekarze uważają hemoglobiny jako wartości niższej niż 13 g / dl do 14 g / dl u mężczyzn i poniżej 12 g / dl u kobiet jak niedokrwistość.

Jednakże, te wartości różnią się nieznacznie w zależności od wielu czynników, takich jak w jakość laboratorium, wiek, rasa, i czy osoba jest palaczem lub mieszka na dużych wysokościach.

Łagodna anemia jest bardzo powszechna u osób z toczniem i ogólnie nie jest leczona. Jednak od czasu do czasu może wystąpić ciężka niedokrwistość, co oznacza, że komórki ciała nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu, co może powodować zmęczenie, duszność i kołatanie serca. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn niedokrwistości u osób z toczniem. Wyższe niż normalne poziomy hemoglobiny zazwyczaj nie są problemem u tych, którzy mają toczeń.

Hematokryt. Innym sposobem sprawdzania i monitorowania anemii jest hematokryt, który mierzy proporcje objętości krwi, która składa się z czerwonych krwinek. Generalnie lekarzy uważa poziom mniejszy niż 41% u mężczyzn i mniejszy niż 36% u kobiet jako anemię. Jednakże, pomiar hemoglobiny jest bardziej dokładny w stosunku do hematokrytu. Dlatego lekarze wolą oceniać hemoglobinę w ocenie potencjalnej niedokrwistości.

MCV. MCV oznacza średnią objętość krwinek i jest to pomiar średniej wielkości czerwonych krwinek. Jest to najbardziej przydatne badanie, gdy próbujemy dowiedzieć się co jest przyczyną niedokrwistości.

Niskie MCV może wynikać z niedoboru żelaza, ewentualnie z genetycznej przyczyny anemii (np talasemii, zaburzeń krwi, w której organizm wytwarza zaburzone formy hemoglobiny).

Wysokie MCV może oznaczać, że czerwone krwinki są przeciętnie większa niż normalnie, może ewentualnie to być spowodowane witaminą B-12, niedoborem kwasu foliowego, odpowiedzią na leki takie jak metotreksat, niskim poziomem hormonu tarczycy lub nadmiernego spożywania alkoholu.

Najczęstsze przyczyny niedokrwistości u osób z toczniem są to przewlekła niedokrwistość z powodu stanu zapalnego i niedokrwistość z niedoboru żelaza (gdzie MCV jest niższa niż normalnie).

Niedobór żelaza jest powszechny, ponieważ wielu pacjentów z toczniem są to kobiety, które nadal miesiączkują i dlatego tracą żelazo kiedy krwawią w trakcie ich cyklu menstruacyjnego.

Liczba płytek krwi. Płytki krwi (trombocyty) zwane też nie są technicznie komórkami krwi. Prawdziwe komórki mają rdzeń, który zawiera DNA czyli kod genetyczny. Płytki krwi są to rzeczywiście wysoce wyspecjalizowane fragmenty komórek ale nie zawierają jądra.

Są one bardzo ważne dla krzepnięcia i zdolności powstrzymywania krwawienia. Toczeń może czasami spowodować, że liczba płytek krwi jest niższa niż normalny (tzw małopłytkowość).

Normalna liczba płytek wynosi zwykle około 140 103 / ul lub wyższej. Liczba płytek krwi może być podwyższona z powodu różnych przyczyn, w tym infekcji – z przyczyn zapalenia i niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Neutrofile. Neutrofile są to białe krwinki, które są bardzo ważne dla zwalczania zakażeń, zwłaszcza bakterii. Niektórzy ludzie, którzy mają toczeń mogą mieć niską liczbę granulocytów obojętnochłonnych (neutropenię) ze względu na toczeń. Niektóre leki stosowane w leczeniu tocznia mogą mieć również wpływ na liczbę neutrofilów. Jeśli liczba neutrofilów staje się zbyt niska ze względu na leki, a następnie umieszcza osobę w grupie zwiększonego ryzyka infekcji, lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać podowanie tego leku całkowicie.

Limfocyty. Limfocyty są innego rodzaju białymi komórkami krwi i obejmują komórki B i komórki T, które są bardzo ważnymi składnikami układu immunologicznego. Identyfikują one obce komórki poprzez uznanie ich jako obce białka, nazywanych antygenami. To pomaga ostrzec resztę układu odpornościowego i wytworzyć odporność. Limfocyty B wytwarzają przeciwciała układu odpornościowego. Przeciwciała identyfikują i dołączają do cząsteczek zwanych antygenami. Liczba limfocytów jest zwykle niższa niż normalnie u osób z toczniem.