Nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi) w toczniu

Wyrażenie „nadciśnienie” jest terminem medycznym, używanym do określania wysokiego ciśnienia krwi. Nadciśnienie powoduje powtarzające się uszkodzenie tętnic ciała w czasie, predysponujące je do miażdżycy. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka w przypadku rozwoju udarów, ataków serca oraz chorób nerek. Ludzie, którzy mają toczeń, są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju u nich nadciśnienia w wyniku stosowania przez nich sterydów, obecności otyłości i rozwoju toczniowego zapalenia nerek (które to schorzenie może podnosić ciśnienie krwi).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ciśnienie krwi jest mierzone przez lekarza przy użyciu nadmuchiwanego mankietu wypełnionego powietrzem (tak zwanego ciśnieniomierza), który jest umieszczany na ramieniu pacjenta w taki sposób, że ściska krew w tętnicach ramienia, podczas gdy stetoskop służy do słuchania krwi przepływającej w tętnicach poniżej mankietu. Lekarz mierzący ciśnienie krwi powoli rozluźnia mankiet.

Ciśnienie pojawiające się w momencie, gdy pierwsza krew zaczyna płynąć z powrotem przez tętnice, jest nazywane „skurczowym” ciśnieniem krwi – co jest najwyższą liczbą stosowaną do nazywania ciśnienia krwi. Punkt, w którym przepływająca krew przestanie hałasować w stetoskopie, nazywany jest „rozkurczowym” ciśnieniem krwi, które jest mniejszą liczbą w odczycie ciśnienia krwi. Masz nadciśnienie, jeśli Twoje ciśnienie skurczowe wynosi więcej lub równo 140 mm Hg (skrót od „milimetrów słupa rtęci”), lub gdy Twoje ciśnienie rozkurczowe wynosi więcej lub równo 90 mm Hg.