Najczęstsze przyczyny zgonów w przypadku ludzi, którzy mają toczeń

Jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie, którzy mają toczeń, z upływem czasu żyją dłużej, jest to, że stosowane do ich leczenia terapie są stopniowo coraz lepsze. Jednakże, ta choroba może nadal zabijać wiele ludzi. Toczniowe zapalenie nerek jest najczęstszą przyczyną zgonów takich pacjentów, ale głównymi narządami, na które wpływa zaangażowanie tocznia, są mózg, serce i płuca.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Przyczyną zgonu może być także poważnie niski wskaźnik morfologii krwi. Najbardziej powszechne jest połączenie kilku z tych czynników. Śmierć z powodu samego tocznia najczęściej pojawia się w ciągu pierwszych pięciu lat po ustaleniu rozpoznania. Następnie, ryzyko śmierci stopniowo zmniejsza się w miarę upływu czasu. Lekarze dzielą główne przyczyny śmierci u osób z toczniem na dwie duże grupy. Specjaliści nazywają to tak zwanym wzorcem bimodalnym (przedrostek „bi-” odnosi się do „dwóch”, natomiast słowo „modal” odnosi się do „okresów”). Innymi słowy, wzorzec bimodalny oznacza, że u osób z toczniem wydają się istnieć dwa okresy zwiększonego ryzyka możliwego zgonu.

W ciągu pierwszych pięciu lat trwania choroby, śmierć pacjenta wydaje się być spowodowana samą chorobą lub powstałą infekcją, natomiast po latach śmierć pacjenta jest coraz częściej spowodowana obecnością chorób sercowo-naczyniowych lub zakażeniem. Należy jednakże pamiętać, że śmierć od samego tocznia może nastąpić w dowolnym momencie okresu życia osoby, która ma toczeń. Dlatego też ludzie, którzy mają toczeń, powinni pozostać czujni w regularnym przyjmowaniu swoich leków i powinni upewnić się, że skrupulatnie stosują się do zaleceń swojego lekarza przez całe życie.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Choroby sercowo-naczyniowe

Określenie „układ krążenia” (CV) odnosi się do serca i naczyń krwionośnych w organizmie. Kiedy lekarze mówią o chorobach układu krążenia, na ogół odnoszą się do zawałów serca, udarów mózgu i zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Liczba ludzi, którzy mają toczeń, a którzy umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych, niestety nie poprawia się bardzo. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w pierwszych pięciu latach posiadania tocznia w Stanach Zjednoczonych.

Chociaż leczenie czynników ryzyka choroby CV, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu i ich poprawa w czasie zasługują na szczególną uwagę, jednocześnie pojawiają się też inne czynniki ryzyka, takie jak otyłość i palenie papierosów, nadal odgrywające dużą rolę w przebiegu choroby toczniowej. Istotne jest zatem to, aby każdy, kto choruje na toczeń, pilnie pracował w zakresie regularnej podstawowej opieki zdrowotnej, aby zmniejszyć wszystkie czynniki ryzyka CV: aby obniżyć ryzyko wystąpienia zawałów serca, ryzyko pojawienia się udarów mózgu i ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi. W Rozdziale 21 omówiono choroby związane z układem sercowo-naczyniowym i możliwości zapobiegania im w sposób bardziej szczegółowy.

Zakażenia

Chociaż choroby układu sercowo-naczyniowego występują głównie po pierwszych pięciu latach od zachorowania na toczeń, infekcje mogą wystąpić w dowolnym czasie. Są one uznawane jako należące do trzech głównych przyczyn śmierci u osób z SLE. W niektórych częściach świata, główną przyczyną śmierci jest zakażenie. Wynik ten potwierdziły dwa oddzielne badania, przeprowadzone w 2011 roku (jedno odbyło się w Korei, a drugie w Chinach). Jedną z przyczyn zwiększonego ryzyka pojawienia się infekcji jest to, że ludzie, którzy mają umiarkowaną lub ciężką postać tocznia, wymagają przyjmowania leków hamujących aktywność ich kładu odpornościowego. Z kolei właśnie układ odpornościowy jest bardzo ważnym ogniwem w walce organizmu z infekcjami.

Ponadto, zmieniony układ odpornościowy ludzi, którzy mają toczeń, utrudnia im odpowiednie zwalczanie pojawiających się infekcji. Aby zilustrować ten punkt, można odnieść się do pewnych danych historycznych. W latach trzydziestych i czterdziestych latach dwudziestego wieku, zanim antybiotyki lub sterydy stały się ogólniedostępne, sześćdziesiąt procent ludzi, którzy chorowali na SLE, mieli w chwili ich śmierci ciężkie zakażenie. Dlatego też koniecznym jest, aby osoba, która ma SLE, podejmowała wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia ewentualnej infekcji (takie, jak uzyskiwanie odpowiednich szczepień) i skontaktowała się z lekarzem natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji. W Rozdziale 22 opisano wymienione środki bardziej szczegółach.

Nowotwory

Po chorobach układu krążeniowo-naczyniowego CV i zakażeniach, trzecią najczęstszą przyczyną zgonów u osób z SLE jest rak. Ludzie, którzy mają SLE, mają też zwiększone szanse na pojawienie się u nich niektórych rodzajów nowotworów oraz zgon z powodu tych nowotworów w porównaniu do ludzi, którzy nie mają SLE. Przyczyny tego stanu mogą być częściowo spowodowane ich nieprawidłowym układem odpornościowym. Inne potencjalne przyczyny to palenie papierosów lub używanie niektórych leków. Ludzie, którzy mają SLE, muszą zachowywać szczególną ostrożność w odniesieniu do możliwości pojawienia się u nich raka i utrzymywać wykonywanie dobrych nawyków, aby pomóc w zapobieganiu nowotworu.