Neuropatia nerwów czaszkowych w toczniu

Nerwy czaszkowe są nerwami obwodowe, które pochodzą bezpośrednio z mózgu i są odpowiedzialne za takie funkcje, jak mruganie, uśmiechanie się, przesuwanie językiem, poruszanie oczami, patrzenie, utrzymywanie równowagi i słuch. Gdy toczeń dotyczy jakiegokolwiek z tych nerwów, osoba może mieć podwójne widzenie, opadanie oczu lub ust, drętwienie twarzy, utratę wzroku, różne rodzaje zawrotów głowy, dzwonienie w uszach, utratę słuchu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednym z przykładów neuropatii czaszkowej jest schorzenie powszechnie nazywane porażeniem Bella (dalej nazywane odpowiednio siódmym porażeniem nerwów czaszkowych lub porażeniem nerwu twarzowego). Zaangażowanie tego nerwu w chorobę powoduje, że mięśnie znajdujące się po jednej stronie twarzy stają się bardzo słabe, powodując trudności z uśmiechaniem się i trudności z zamykaniem oczu. Widać to zwłaszcza u ludzi, którzy chorują na tak zwany wtórny zespół Sjogrena wraz przebiegiem ich tocznia.

Porażenia nerwów czaszkowych pojawiają się najczęściej z powodu zapalenia nerwów, albo ze względu na miejscowe zapalenie opon mózgowych lub na skutek zapalenia naczyń nerwu, co powoduje zmniejszone dostarczanie krwi do nerwu. Schorzenie poddawane jest leczniczemu działaniu wysokich dawek sterydów. Jednakże, czasami porażenie nerwu czaszkowego może też być spowodowane obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych, powodujących pojawianie się zakrzepów w tętnicach, co z kolei prowadzi do uszkodzenia nerwów.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

W takich przypadkach wymagane są rozcieńczalniki krwi, takie jak warfaryna (Coumadin). U niektórych ludzi, którzy mają wysokie poziomy przeciwciał antyfosfolipidowych w ich krwi, dokładna przyczyna porażenia nerwów czaszkowych może nie być łatwa do ustalenia. W tym przypadku, może być wykorzystana zarówno terapia wysokimi dawkami sterydów, jak i lekami zmniejszającymi krzepnięcie krwi.