Niedokrwistość w toczniu

Niedokrwistość – w chorobie przewlekłej jest najczęściej spotykanym rodzajem niedokrwistości u osób, które mają toczeń. Innym określeniem na to schorzenie jest „zapalenie anemiczne” – ze względu na pojawienie się zapalenia układowego spowodowanego przez toczeń, w którym szpik kostny wytwarza mniej czerwonych krwinek, niż normalnie. Lekarze zazwyczaj diagnozują chorobę poprzez obserwację normalnej wielkości czerwonych krwinek na CBC z normalnym MCV (zwaną niedokrwistością normochromiczną).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

MCV oznacza „średnia objętość krwinki” i mierzy objętość (lub rozmiar) komórek krwinek czerwonych. Rzadziej MCV może być niższa od normalnej (zwanej niedokrwistością mikrocytową) w wyniku niedokrwistości w chorobie przewlekłej. Zazwyczaj do diagnozy tego typu niedokrwistości niezbędne są również badania żelaza. Poziom żelaza w surowicy może być normalny lub niższy niż normalnie. Najbardziej przydatne wyniki badań żelaza w diagnostyce niedokrwistości choroby przewlekłej to: wyniki normalne do wysokiego poziomu ferrytyny i zmniejszenie całkowitej pojemności wiązania żelaza (TIBC).

Jednakże, czasami może być trudno odróżnić niedokrwistość powstałą z niedoboru żelaza od anemii z chorobą przewlekłą. W takim przypadku lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie suplementów żelaza, aby zobaczyć, czy poprawi się u niego poziom żelaza (suplementy spowodowałoby poprawę poziomu żelaza jeśli miałby miejsce jego niedobór, ale nie w przypadku niedokrwistości chorób przewlekłych). W bardzo trudnych przypadkach niezbędna może być biopsja szpiku kostnego, jak to omówiono w części dotyczącej liczby białych krwinek. Niedokrwistość choroby przewlekłej będzie miała typowe ilości żelaza obecnego w biopsji szpiku kostnego. Natomiast poziom żelaza będzie niski, jeśli dana osoba ma niedobór żelaza.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Niedokrwistość chorób przewlekłych ogólnie poprawia się w momencie, gdy ogólnej poprawie ulega także toczeń. Z biegiem czasu stan zdrowia pacjenta może się znacznie poprawić, albo może to doprowadzić do problemów wymienionych powyżej (takich jak zmęczenie, duszność). W tych przypadkach, w zwiększaniu liczby czerwonych krwinek i sprawianiu, że osoba poczuje się lepiej, przydatne mogą być grupy leków zwanych erytropoetynami (takie, jak na przykład Aranesp, Epogen i Procrit). Leki te podaje się we wstrzyknięciu w gabinecie lekarskim.