Niedokrwistość z powodu przyjmowanych leków w toczniu

Wiele leków immunosupresyjnych, które stosowane są w leczeniu tocznia (takie jak na przykład Metotreksat, mofetyl mykofenolanu, Azatiopryna i Cyklofosfamid) może powodować anemię. Dzieje się tak z powodu oddziaływania preparatów na szpik kostny i powodowania ograniczenia liczby czerwonych krwinek.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej