Nieprawidłowości z przewodzeniem nerwowym w toczniu

Układ nerwowy, który leży w obrębie mięśnia sercowego, misternie organizuje sposób, zgodnie z którym serce bije prawidłowo oraz pompuje krew do płuc i całego ciała. Terminem medyczny dla opisania tego złożonego systemu jest „systemu przewodnictwa elektrycznego serca”, a określeniem ewentualnych problemów w obrębie tego układu jest „zaburzenia przewodzenia”. Jeśli aktywność elektryczna w obrębie mięśnia sercowego jest nieprawidłowa, może to potencjalnie powodować problemy z prawidłowym ściskaniem mięśnia sercowego. Przedsionki i komory serca mogą wypychać krew w nieodpowiedniej kolejności lub mogą kurczyć się zbyt szybko lub zbyt wolno.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lekarz może zdiagnozować zaburzenia układu przewodzącego na podstawie badania EKG. Chociaż starsze badania sugerowały, że aż siedemdziesiąt cztery procenty pacjentów z toczniem miało zaburzenia przewodzenia, ostatnie badania pokazały, że tylko u dziesięciu do trzydziestu dwóch procent chorych udowodniono istnienie takich problemów na wykresie EKG. Omawiane problemy z przewodnictwem elektrycznym mogą się pojawić ze względu na poprzednie nawroty zapalenia mięśnia sercowego. Jednakże, problemy te nie są bezpośrednio związane z toczniem: mogą je również spowodować inne schorzenia, takie jak choroba tętnic wieńcowych lub choroba tarczycy.

Na szczęście, w większości przypadków są to raczej drobne problemy (takie, jak blok serca pierwszego i drugiego stopnia, blok prawej odnogi i blok lewej odnogi pęczka Hisa), które nigdy nie wymagają leczenia. Jednakże, od czasu do czasu ktoś może mieć poważny problem z przewodzeniem elektrycznym (na przykład w przypadku trzeciego stopnia bloku serca, migotania przedsionków lub trzepotania przedsionków), które to schorzenia mogą powodować duszność, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej i omdlenia. W takich sytuacjach stosuje się leki lub zabiegi, które pomogą przywrócić prawidłową pracę układu elektrycznego w bardziej efektywny sposób. W ciężkich przypadkach może być konieczne zastosowanie rozrusznika serca.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Większość zaburzenia przewodzenia sercowego u ludzi, którzy mają toczeń, jest łagodna, nie powoduje większych problemów i może być wykryta na podstawie badania EKG.

2. Cięższe przypadki zaburzeń przewodzenia (jak blok serca trzeciego stopnia, migotanie przedsionków lub trzepotanie przedsionków) mogą spowodować duszność, kołatanie serca, zawroty głowy i ból w obrębie klatki piersiowej.

3. W ciężkich przypadkach, może być wymagane leczenia za pomocą leków, a także interwencja chirurgiczna polegająca na zastosowaniu rozrusznika serca.