Obwodowy układ nerwowy w toczniu

Obwodowy układ nerwowy obejmuje wszystkie nerwy, które podróżują do i z mózgu i rdzenia kręgowego do reszty ciała. Toczeń może wpływać na ich funkcjonowanie na wiele różnych sposobów. Podobnie jak w przebiegu tocznia, na ośrodkowy układ nerwowy może potencjalnie wpływać wiele innych czynników, takich jak cukrzyca, toksyny, leki, choroby metaboliczne lub infekcje (takie, jak choroba z Lyme). W związku z tym, niezbędne jest wykonanie licznych testów, takich jak badania krwi, badania EMG, a czasami także wykonanie nakłucia lędźwiowego (jak omówiono poprzednio w dziale na temat CNS).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ostra demielinizacyjna neuropatia zapalna (choroba Guillain-Barré).
Ostra demielinizacyjna neuropatia zapalna jest rzadkim problemem neurologicznym pojawiającym się w przebiegu tocznia. Bardzo nieliczne przypadki zachorowań rzeczywiście zostają zgłaszane. Choroba występuje przy toczniu powodując utratę mieliny (czyli osłonki wokół nerwów obwodowych w układzie nerwowym). Osłona mielinowa jest elastyczną powłoką otaczającą nerwy, która pozwala im na szybsze przesyłanie sygnałów elektrycznych. Zaburzenie tej części układu powoduje szybki początek osłabienia i paraliżu kończyn dolnych.

Lekarz może zauważy utratę prawidłowości odruchów na podstawie badania fizykalnego i przebicia lędźwiowego, natomiast badanie EMG może potwierdzić diagnozę. Tak, jak w przypadku wielu poważnych problemów nerwowych w toczniu, chorobę traktuje się wysokimi dawkami steroidów. Czasami może także pomóc specjalny rodzaj leczenia, nazywany plazmaferezą. Plazmafereza jest wysoce specjalistyczną metodą leczenia, najczęściej wykonywaną w dużych szpitalach i głównych ośrodkach medycznych. Podczas tego zabiegu z ciała pacjenta pobiera się krew. Następnie, z pobranej krwi filtrowane są przeciwciała.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Poddana specjalnej obróbce krew (z dobrymi pozostałymi składnikami) jest następnie przetaczana z powrotem do ciała człowieka. Pacjent zwykle odzyskuje zdrowie bardzo szybko, jeśli tylko leczenie rozpocznie się wystarczająco szybko. Zdarza się jednak, że syndrom ten może prowadzić do przewlekłego stanu problemów neurologicznych (zwanych przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną, lub w skrócie CIDP). Powstanie takiego stanu powoduje trwałe problemy z nogami i / lub słabość ramiom wraz z doznaniami mrowienia w nogach i / lub rękach.

1. Ostra zapalna demielinizacyjna poliradikuloneuropatia jest bardziej znana jako zespół Guillain-Barré.

2. Stan ten jest bardzo rzadkim problemem w toczniu. Schorzenie powoduje gwałtowny początek słabości w nogach i pojawienie się nieprawidłowych odruchów. Chorobę można zdiagnozować na podstawie badania fizykalnego.

3. Zespół ten leczy się podawaniem pacjentowi wysokich dawek steroidów. Czasem konieczne okazuje się także wykonanie zabiegu plazmaferezy.