Oczy i toczeń

Zapalenie twardówki jest stanem zapalnym twardówki (białej części oka), a zapalenie nadtwardówki dotyczy cienkiej warstwy tkanki, która obejmuje twardówkę. Zapalenie twardówki jest rzadkością w toczniu, podobnie jak zapalenie nadtwardówki. Czasami wymienione schorzenia mogą jednak występować, powodując intensywne zaczerwienienie białej części oka. Jest to zazwyczaj łagodnym problemem i często rozwiązuje się na własną rękę. Użyteczne w leczeniu schorzeń twardówki i nadtwardówki mogą być także krople do oczu oraz steroidowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Siatkówka znajduje się w tylnej części oka. Organ lekko styka się z okiem w siatkówce, poprzez co tworzony jest obraz. Sprawia to, że ​​jesteśmy w stanie zobaczyć to, na co kierujemy nasz wzrok. Najczęstszą nieprawidłowością widzenia w oczach ludzi, którzy mają toczeń, jest tak zwana waskulopatia siatkówki. Jest to termin medyczny, który obejmuje wszystkie zaburzenia naczyń krwionośnych siatkówki. W zdecydowanej większości przypadków są to łagodne problemy, mogące zostać dostrzeżone przez okulistę, gdy bada on tylną część oka. Lekarz często będzie mógł zobaczyć coś, co okuliści nazywają „plamą waty”.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Można ją interpretować jako znak łagodnego zapalenia naczyń siatkówki. Przez większość czasu, waskulopatia siatkówki jest oznaką trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych wynikającym z wcześniejszych problemów z powodu tocznia i nie wymaga żadnej dodatkowej interwencji medycznej. Jednakże, co zdarza się bardzo rzadko, retinopatia może być ciężka ze względu na aktywne zapalenie naczyń siatkówki lub z powodu obecności zakrzepów w tętnicach siatkówki, wywołanych przeciwciałami antyfosfolipidowymi. Zapalenie naczyń siatkówki jest sytuacją bardzo niebezpieczną, powodującą zaburzenia widzenia i często powodującą również ból oczu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Leczenie zapalenia naczyń siatkówki wymaga zastosowania wysokich dawek sterydów i innych ogólnoustrojowych leków immunosupresyjnych, takich jak azatiopryna, mykofenolan lub cyklosporyna. Zapalenie naczyń siatkówki występuje tylko u ludzi, którzy mają ciężką postać tocznia. Jeśli retinopatia pojawia się ze względu na nadmierne krzepnięcie krwi z powodu przeciwciał antyfosfolipidowych, wówczas do leczenia stosowane są preparaty przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (Coumadin).

Nerw wzrokowy znajduje się w tylnej części oka i jest odpowiedzialny za przenoszenie informacji świetlnych ze stykającej się z nim siatkówki do mózgu – w taki sposób, że informacja ta może być interpretowana w celu prawidłowego widzenia. Jeden procent osób z toczniem narażony jest na wystąpienie u nich zapalenia nerwu wzrokowego (tak zwanej neuropatii wzrokowej nerwu wzrokowego). U osób dotkniętych zapaleniem nerwu wzrokowego zwykle rozwija się niewyraźne widzenie, a w skrajnych przypadkach nawet ślepota. Właściwie jest to forma tocznia dotykająca ośrodkowy układ nerwowy, a czasami jest ona też postrzegana jako jedna z możliwych form zaangażowania tocznia (tak zwany toczeń rozsiany).

Może to być spowodowane albo bezpośrednim zapaleniem nerwu wzrokowego, albo być obecne z uwagi na zapalenie naczyń (patrz: zapalenie naczyń krwionośnych). Do leczenia tej przypadłości są użyteczne wysokie dawki steroidów i innych środków immunosupresyjnych, takich jak azatiopryna, mykofenolan lub cyklofosfamid. Znane są również zgłaszania przypadków zachorowań, które były związane z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych, mogących spowodować pojawienie się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych, które odżywiają nerw wzrokowy.

W takich przypadkach muszą być używane leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (Coumadin), i zazwyczaj jest konieczne kontynuowanie leczenia przez bardzo długi czas. Około pięćdziesiąt procent ludzi, którzy mają neuropatię nerwu wzrokowego z powodu tocznia, może w pełni odzyskać wzrok. Niestety, drugie pięćdziesiąt procent z nich będzie miało trwałe uszkodzenie wzroku.

Inny stan zwany jest zapaleniem orbitalnej (znany jest on również jako rzekome zapalenie orbitalnej oraz zespół zapalenia orbitalnej). Takie schorzenie występuje wtedy, kiedy pojawia się zapalenie mięśni i innych tkanek otaczających oko. Jest to niezwykle rzadkie powikłanie tocznia, mogące spowodować zaburzenia widzenia, ból oka lub wybrzuszanie oczu, kiedy to nastąpi. Zazwyczaj objawy choroby reagują pozytywnie na leczenie steroidami.

Na szczególną uwagę zasługuje coraz większa popularność chirurgii oka. Pacjenci, którzy mają toczeń, nie powinni jednak przystępować do zabiegów chirurgicznych refrakcji laserowej (powszechnie znanej jako LASIK). Obecność u pacjenta układowych chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń, może powodować trudności w gojeniu się rogówki po takim zabiegu. Ponadto, częstym powikłaniem po zabiegu LASIK jest pojawienie się syndromu suchych oczu. Problem ten pogarsza się dodatkowo u jednej trzeciej pacjentów z toczniem, u których występują objawy zespołu Sjogrena.

1. Zdecydowanie najczęstszym problemem związanym z oczami w przebiegu tocznia jest suchość oczu, pojawiająca się z powodu zespołu Sjögrena.

2. Zapalenie tęczówki, zwane także zapaleniem przedniej błony naczyniowej oka, może powodować zaburzenia widzenia, czerwone oczy i trudności z tolerowaniem światła. Sterydowe krople do oczu zdają się skutecznie leczyć zapalenie tęczówki. Na szczęście, to schorzenie występuje rzadko u pacjentów chorujących na toczeń.

3. Zapalenie nadtwardówki jest bardziej powszechne niż stan zapalny twardówki, chociaż obydwa z nich bardzo rzadko występują w toczniu. Problemy te powodują efekt czerwonych oczu, czasem związany z dyskomfortem oczu. Lekarze traktują schorzenie stosowaniem steroidowych kropli aplikowanych do oczu.

4. Waskulopatia siatkówki jest nieprawidłowością, w której toczeń wpływa na naczynia krwionośne położone w tylnej części oka. Może to być spowodowane przez aktywne zapalenie naczyń, który jest spowodowane przez działanie wysokich dawek sterydów i leków immunosupresyjnych lub przez obecność skrzepów krwi (pojawiających się ze względu na przeciwciała antyfosfolipidowe), które zaburzają prawidłowe krzepnięcie krwi. Najczęściej waskulopatia spowodowana jest starymi obrażeniami oczu, które nie wymagają już w tym momencie podejmowania specjalistycznego leczenia.

5. Zapalenie nerwu wzrokowego jest rodzajem tocznia ośrodkowego układu nerwowego. To schorzenie powoduje zaburzenia wzroku, a nawet może prowadzić do ślepoty. Może ono wystąpić u osób z ciężkim przebiegiem tocznia i często nazywane jest toczniem rozsianym, ponieważ może naśladować stwardnienie rozsiane. Leczenie obejmuje podawanie pacjentowi wysokich dawek sterydów.