Ostre stany splątania w toczniu

Ostry stan splątania określany jest również jako „delirium”. Atak choroby zazwyczaj występuje nagle. Osoba w tym stanie ma zazwyczaj trudności z zachowaniem pełnej czujności i całkowitej świadomości. Chorobie z jednej strony może towarzyszyć łagodna senność, natomiast w innym przypadku może się nawet zakończyć śpiączką (stan, w którym człowiek nie jest w stanie się obudzić). Jeśli pacjent wpadnie w stan śpiączki, ma trudności i problemy z udzielaniem odpowiedzi na zadawane mu pytania w odpowiedni sposób. Może on również wykazywać niewłaściwe zachowanie i zachowywać się w dziwaczny sposób, nie odpowiada lub nie reagować adekwatnie do otoczenia i innych ludzi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

To może być bardzo przerażające sytuacja dla bliskich danej osoby. Została ona uwzględniona jako jeden z kryteriów klasyfikacyjnych wykorzystywanych w celu zdiagnozowania tocznia przez American College of Rheumatology. Omawiany stan pojawia się zwykle u osoby, która ma silne zaostrzenie tocznia lub cierpi na znaczne zapalenie mózgu. Podobne objawy mogą powodować także inne problemy mózgu (takie, jak infekcje, niektóre leki i problemy metaboliczne). Stąd osobie, która ma ostre splątanie lub delirium, zalecane jest wykonanie dokładnego badania krwi, badania mózgu MRI, jak również zabiegu punkcji lędźwiowej.

Jeśli stan ostrego splątania okazuje się być spowodowany toczniem, to traktuje się go wysokimi dawkami sterydów i innych leków immunosupresyjnych, takich jak azatiopryna, mykofenolan, cyklofosfamid lub rytuksymab (Rituxan). W ciężkich przypadkach może być też potrzebny IVIG lub wykonanie zabiegu plazmaferezy

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Ostre stany splątania (lub delirium) są poważnym powikłaniem tocznia. Choroba powoduje trudności z poprawnym myśleniem i adekwatnym reagowaniem na otaczające środowisko. Najbardziej poważną postacią ostrego stanu splątania jest sytuacja określana jako coma.

2. W diagnozowaniu schorzenia ważne jest wykluczenie innych przyczyn choroby, takich jak zakażenie mózgu.

3. Ostre stany splątania są jednym z kryteriów klasyfikacyjnych w celu zdiagnozowania tocznia.

4. Ostre stany splątania poddaje się działaniu terapeutycznemu wysokich dawek sterydów i innych leków immunosupresyjnych, takich jak azatiopryna, mykofenolan, cyklofosfamid lub rytuksymab (Rituxan). W ciężkich przypadkach są stosowane IVIG lub plazmafereza.